65 Yaş Maaşı Nasıl Alınır

65 Yaş Maaşı Sorgulama

Sosyal devletin gerekliliği olarak ülkemizde 1976 yılından itibaren verilmeye başlanan bir yardımdır. İlk verilmeye başlandığı zamanlarda sadece 65 yaşını aşmış muhtaç ve kimsesizlere verilen bu yardım. Aile ve sosyal politikalar bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla belli bir düzeyin üzerinde engeli olan vatandaşlara da verilmeye başlamıştır.

65 Yaş Maaşı Ne Zaman Alınır

Bu maaş kimlere verilir. İsterseniz kısaca bir başlayalım. İlk şart adı üzerinde 65 yaşını dolduranlara verilir. Engel düzeyi %40 ile %69’un üzerinde olan engellilere. Bir de başkasının yardımı olmadan yaşamını idame ettiremeyecek durumda olan yatalak hastalara verilir. Tabi sadece bu şartları taşımak yetmiyor. 65 yaşını dolduran emekli kimse ben birde buradan maaş alayım diye başvuru yaparsa haliyle alamayacaktır. Muhtaç olmak muhtaçlıktan kasıt 243 Tl’den daha az bir aylık gelire sahip olmaktır. Maaşı alacak kimsenin herhangi bir kira geliri nafaka gibi gelirleri olmaması lazımdır.

65 Maaşı Alma Şartları

Erkek çocuklarından herhangi birisinin SSK erbabı olmaması gereklidir. Bu şartları taşıyan vatandaşlar Nüfus kayıt sistemine kayıtlı oldukları ilçenin Kaymakamlığına bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yaparlar. Maaşa bağlanacak kişi şahsen başvuru yapamayacak durumdaysa kanuni temsilcisi veya vekili tarafından başvuru yapılır. Kanuni temsilci başvuracaksa mahkeme kararı gerekir eğer vekil başvuru yapacaksa o zamanda vekaletname örneği gereklidir. Başvuru formuyla başvuru yapıldıktan sonra Vakıf tarafından gönderilen uzmanlarca yerinde bir sosyal inceleme yapılır ve başvuru formunda yer alan bilgilerin doğruluğu saptanmaya çalışılır. Bundan sonra vakıfın mütevelli heyeti toplanarak karar verir başvuru sorgulaması e devlet sistemine giriş yaparak sorgulanıp takip edilebilir.

Yaşlılık Maaşı Sorgulama

Eğer karar aylık bağlanması yönündeyse genel müdürlüğe gönderilir ve aylık bağlanır. Aylık maaş şu an 130 TL’dir 3 ayda bir kere maaş verildiği düşünülürse 390 TL asgari olarak muhtaç kişilerin eline geçmektedir. Bu maaşı alanlar eğer yatalaksa sosyal yardımlaşma vakfından belli periyotlarla sosyal hizmet uzmanları gelerek hastaya bakılıp bakılmadığı kontrol ettirilir. Aylık bazı durumlarda kesilebilir bu durumlar: Ölüm Muhtaçlığın kalkması herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş bağlanması veya prim ödenmesi ile maaşın 2 sene boyunca hiç alınmaması durumunda aylık kesilir.65 yaş maaşı kimsesiz ve muhtaçlarımıza sahip çıkılması amacıyla çok iyi fakat verilen miktar bakımından da yetersiz bir uygulamadır.




Related posts

Leave a Comment