Ankara Orman Bölge Müdürlüğü

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı

Ülkemizde belki de en kurak yerler arasında birinci sıralarda yerine alan Ankara da bu olumsuz durumun giderilmesi için büyük bir çaba harcanmaktadır. Bu açıdan da bakıldığında yapılması gereken en önemli şey iyi bir tercih yapılması oluyor. Eğer iyi bir tercih yapılmaz ise bölge de var olan ormanlık araziler de sürekli olarak kayboluyor. Ancak Ankara orman bölge müdürlüğü bu konuda gerekli adımları atıyor ve herkesin de sorumlu almaş ı için sürekli olarak çaba harcıyor.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü en son geçtiğimiz aylarda kendi bünyesinde çeşitli diplomatik ilişkiler kurarak ve insanları bu alanda bilinçlendirerek bazı sivil toplum kuruluşlarının da yardımı ile ormanlık arazilerin sayısının ve dönümünün arttırılması için sürekli olarak çaba harcamaktadır. Bu da düşünüldüğünde yapılması gereken ise iyi bir çalışma iyi bir ekip işidir. Bu konuda 10 bin ile 20 bin dönüm arasında bir ormanlık arazinin oluşturulması gelecek yılların ve ayların hedefi olarak orman müdürlüğü tarafından da koyulmuştur.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü İletişim

Genel olarak birçok kişi için en önemli kriterlerin başında yer alan ormanlık araziler konusunda Ankara orman bölge müdürlüğü ağğaçların nasıl ekileceği bölgede hangi ağacın daha verimli şekilde bulunacağı konusunda halkı bilinçlendiriyor. Bu açıdan da bakıldığında bölge de çok ciddi bir etki yaratıyor ve birçok iş yapıyor. Bu da kurumu daha değerli kılıyor.
Related posts

Leave a Comment