Aydın Tarım İl Müdürlüğü

Aydın Tarım İl Müdürlüğü Misafirhanesi

Cennet vatanımız özellikle köylülerin geçim kaynağını oluşturan tarım için son derece elverişli topraklara sahiptir. Her şeyin kimyasal olduğu şu dönemde yediğimiz sebze meyvenin sağlıklı olduğunun tespit edilmesi için var Aydın İl Tarım Müdürlüğü. Aydın İl Tarım Müdürlüğünde, topraktan numune alınıp analiz yapılmaktadır. Seralar kurulup ve bu seralarda yetişen ürünlerin haftalık olarak kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Aydın Tarım İl Müdürlüğü İletişim

Çiftçiyle ortaklaşa hareket edilip fide ekiminden budama dönemine kadar bahçelerinden çıkmadan onlarla birlikte en iyiyi gerçekleştirmek için çalışmaktadır. Gıda denetimleri gerçekleştirip uygunsuz bulunan durumları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları takip etmektedir. Gıda denetimlerini belediye tabipliği ile oraklaşa yürütmektedir. Bunun dışında gıda ile temas eden materyal üreten işyerlerini, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri gereğince teknik ve hijyenik koşulların uygunluğunu denetlemektedir.

Aydın Tarım İl Müdürlüğü Adresi

Köye, köylüye ve çiftçiye hizmet köyde olmalıdır ilkesi ile örnek çiftçi yetiştirmek için çiftçi çocuk ve gençlere bakanlıkça hazırlanan programları ulaştıran Aydın Tarım İl Müdürlüğü tarımsal üretime destek projesini yürütmektedir. Çiftçi toplantıları, çiftçi gösterileri, tarla günleri, çiftçi kursları ile çiftçilere moral motivasyon desteği sağlamaktadır. Modern çağda tarım teknolojilerine de etki eden gelişmeleri ve bilgileri çiftçilere bildirmektedir. Tarım, hayvancılık, su ürünleri konularında karşılaşılan deneme ve araştırma gerektiren sorunlar için çiftçinin yanında olup onlarla birlikte çözüm üretmek için çalışmalar yapmaktadır.
Related posts

Leave a Comment