Balıkesir Orman BölgeMüdürlüğü

Balıkesir Orman BölgeMüdürlüğü Personel Alımı

Balıkesir Orman BölgeMüdürlüğü olarak halkımıza yeşil ortam ve ormancılık sahasında 3 . Bölge müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir. Başlıca görevlerimiz arasında; ilimiz ve ilçelerimizde orman arazisinin tespiti ve envanteri çıkarılması, ağaç türlerinin tespiti , yaban hayatının araştırılması ve canlı ekolojisinin incelenmesi, yangın bölgelerinde çalışma yapılması, kırsal alanda ağaçlandırma yapılması ve halkın kullanımına açılması , mesire yerleri oluşturulması ve hizmete sunulması  , milli park oluşturulması gibi görevlerimiz bulunmaktadır.Balıkesir Orman Şube Müdürlüğü olarak ormanlarımızda bulunan yaban hayvanlarının korunması ve türlerinin tespiti, her türlü hava şartlarında bakımlarının yapılması için avcılık çalışmalarının kontrollü yapılması işlemleri de ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir.

Balıkesir Orman BölgeMüdürlüğü Misafirhanesi

Bölgemizdeki su havzalarının tespit edilmesi ve ağaçlandırılarak halkımızın hizmetine sunulması görevi de bizim tarafımızdan yapılmaktadır. Ekiplerimiz daima eğitimler almakta ve araçlarımız engebeli arazilere göre tasarlanmış son teknoloji ile donanımlı araçlarla orman sahalarına müdahaleler yapmaktayız.Balıkesir Orman Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan yangın bölgelerinin tespiti ve o bölgelerde ağaçlandırma ve kesim işleri yaptırma görevlerimizde bulunmaktadır.

Balıkesir Orman BölgeMüdürlüğü İletişim

Kesim ve ağaç üretim merkezlerimizde halkımız çalışarak hem kurum olarak bize yardım etmekte hem de üretim yaparak ek gelir sağlamaktadır. Milli parklar oluşturma ve ekolojik dengeleri gözeterek canlıların korunması ve çoğaltılması uygulamalarından sonra ormana bırakılması işlemlerini de yapmaktayız.Balıkesir ili ve  ilçelerine hizmet etmeye devam ederek yeşil alanların oluşumuna yardımcı olmak aynı anda da varolan dokunun koruma altına alınması da kurumumuz tarafından yapılmaktadır.
Related posts

Leave a Comment