Bartın İl Tarım Müdürlüğü

Bartın İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi

Artık günden güne yok olmaya yüz tutmuş tarım ve hayvancılığı eski günlerine kavuşturmak için Bartın İl Tarım Müdürlüğü görev ve sorumluluklarının bilinciyle köylünün yanındadır. İl ve ilçelerin kalkınması, çiftçilerin gelir ve yaşam standartlarının yükselmesi için çeşitli programlar geliştirmektedir. Bartın İl Tarım Müdürlüğü; Çiftçilerin teşkilatlanmasını ve kooperatifleşmeyi desteklemek ve üst kuruluşların kurulması için idari ve teknik destek sağlamaktadır.

Bartın İl Tarım Müdürlüğü İletişim

Çiftçilerin tarım ve hayvancılık ile ilgili her türlü tarım girdi ve kredi ihtiyaçlarını tespit edip nakdi kredi ve yatırımların zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmektedir. Çiftçilerin tohum, fidan, gübre, aşı, ilaç, zirai alet ve makine gibi tarımsal ihtiyaçlarını yapılan program dâhilinde temin ve tedarik etmektedir. Çiftçileri soru ve önerileri için belli periyotlarda ziyaret ederek soruna yerinde çözüm üretmektedir.  Tabii afetlerde zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılması için zararı tespit edip rapor düzenlemekte ve böylece çiftçinin daha fazla zarar görmesinin önüne geçilmektedir.

Bartın İl Tarım Müdürlüğü Adresi

Bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla özel kanunlarda belirtildiği üzere hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda çalışmalar yapmaktadır. Belirli periyotlarda denetlemeler yapan Bartın İl Tarım Müdürlüğü eksik gördüğü üretici ve iş yerlerini eğitimlerle bilinçlendirmektedir. Çiftçi ve çiftçi çocukları bilinçlendirmek amacıyla seminerler, toplantılar, çiftçi günleri düzenlemektedir. Bu aktiviteler ile günden güne yok olmaya yüz tutmuş tarım ve hayvancılığın eski günlerine kavuşması amaçlanmaktadır.

 

Bartın İl Tarım Müdürlüğü İçin Tıklayınız.
Related posts

Leave a Comment