Batman İl Tarım Müdürlüğü

Batman İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi

İnsanların doğumdan ölüme kadar ihtiyaç duyacağı bün tün zorunlu ihtiyaçları tarım ve hayvancılık sayesinde karşılanmaktadır. Yiyecek, içecek, ısınma, ulaşım gibi. Ne yazık ki günümüzde insanların ata mesleği olan tarım ve hayvancılık eski önemini yitirmiştir. İlimizin ekonomisini Raman Dağından çıkan petrol oluşturmaktadır. Ancak köylerde tarım ve hayvancılık da önemli bir geçim kaynağı oluşturmaktadır. Batman il Tarım Müdürlüğü bölgede tarım ürünleri ve hayvancılığın devamlılığını sağlamak için çeşitli eğitim ve seminerler düzenlemektedir.

Batman İl Tarım Müdürlüğü İletişim

Batman İl Tarım Müdürlüğü, insanlara bulaşabilen ve bazen öldürücü olabilen hayvan hastalıkları ile mücadele hizmetini yürütmektedir. Sağlık ve hayvancılık işletmelerinin ruhsat verme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Gıda ve hayvancılık alanında hizmet veren her türlü özel ve tüzel kişi kurum ve kuruluşu tabipler odası ile işbirliği içinde denetlemektedir.  Tarımsal üretim yem bitkisi üretiminden mevte sebze üretimine; büyükbaş küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden hayvanların kulaklarına küpe takıp numaralandırma ve hayvanları kayıt altına alma işlemine kadar olan bütün süreçleri takip etmektedir. İstatistik raporları düzenlemek için yapılan bütün işlemleri kayıt altına almaktadır.

Batman İl Tarım Müdürlüğü Adresi

Batman İl Tarım Müdürlüğü çiftçileri bilinçlendirmek amacıyla çiftçi günleri, eğitimler, seminerler gibi çeşitli organizasyonlar düzenlemektedir. Doğal afetlerde zarara uğrayan köylülerin zararını tespit etmek amacıyla denetlemeler yapıp tutanak tutmaktadır ve zararlarını tazmin edene kadar köylüyle yakından ilgilenmektedir. Mevcut üretimden maksimum fayda sağlamak için çiftçiyle işbirliğini her daim sürdürmektedir.

 

Batman İl Tarım Müdürlüğü İçin Tıklayınız.
Related posts

Leave a Comment