Bilecik İl Tarım Müdürlüğü

Bilecik İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi

Bilecik İl Tarım Müdürlüğü, tarım arazisinde ekili dikili ve mera gibi bitki alanlarını koruma konusunda çiftçiyle ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. Tabii afetlerde zarar gören çiftçi malları için çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapmaktadır. Zarar tespit raporlarını düzenleyip çiftçinin yardımına ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Tarım teknolojilerindeki yeni bilgileri çiftçilere eğitimlerle bildirmektedir. Tarım hayvancılık ve su ürünleri alanında karşılaşılan deneme ve araştırma gerektiren konuları araştırma enstitülerine iletip çiftçinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Bilecik İl Tarım Müdürlüğü İletişim

Bilecik İl Tarım Müdürlüğü, gıda üretiminden tüketimine kadar olan aşamada gıdanın sağlığa uygun koşullarda üretilip üretilmediğini denetlemektedir. Üretilirken kimyasal madde karıştırılmış mı, üretilen gıdanın üretim aşamasında, içinde olmaması gereken tüketiciyi yanıltıcı madde ilave edilmiş mi, gıdaların ambalajlanması sırasında uygun ambalajın kullanılıp kullanılmadığına kadar çok kapsamlı denetlemeler yapmaktadır. Tarımsal üretim, yem bitkisi üretimi, meyve ve sebze üretimi için toprak analizi yapıp muhtelif zamanlarda çiftçiye fide dağıtılmaktadır. Koyun, keçi, inek gibi hayvanların kulaklarına küpe takıp numaralandırma yapılmaktadır ve hayvanları kayıt altına almaktadır. Tarım ve hayvancılıktaki verileri envanter altında toplayıp periyodik istatistikler çıkarmaktadır. Ve bu istatistikleri Türkiye istatistik kurumuna sunmaktadır.

 Bilecik İl Tarım Müdürlüğü Adresi

Bilecik İl Tarım Müdürlüğü, köylerde istihdam imkânlarını arttırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını, tanıtılmasını sağlamak ve mamullerin pazarlanmasını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli tedbirler almaktadır. Fuar, şenlik gibi köy organizasyonlarını kamuoyuna bilgilendirip köylerin ekonomisine hareket katmaya yardımcı olmaktadır.
Related posts

Leave a Comment