Bingöl İl Tarım Müdürlüğü

Bingöl İl Tarım Müdürlüğü M isafirhanesi

Bingöl İl Tarım Müdürlüğü, tarım alanlarının korunması ve kullanılması ile ilgili uygulamalar geliştirip yürütülmesini sağlamaktadır. Bitki sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmektedir. İnsanlara da bulaşabilen hatta bazen ölümcül sonuçlar doğuran hayvan hastalıkları ile mücadele birimin hizmetlerini takip etmektedir. Köylüyü yerinde takip ederek eksiklerini tespit etmekte ve varsa görüş ve önerilerini kayda almaktadır. Kooperatifçiliği desteklemekte ve yetkileri doğrultusunda toplantılarına katılmaktadır.

Bingöl İl Tarım Müdürlüğü iletişim

Bingöl İl Tarım Müdürlüğü, veteriner, sağlık ve hayvancılık işletmelerinin ruhsat ve denetimlerini yapmaktadır. Tohumluk kontrol hizmetlerini yürütmekte, tohumluk üretimi ile ilgili sertifika vermek dâhil olmak üzere her türlü işlemi gerçekleştirmektedir. Yem üreten ve yem satışı yapan işletmelerin denetim ve ruhsatlandırma işlemlerini yapmaktadır. Gıda yapımı ve gıda ambalajı üreten işletmelere ait sicil ve üretim sertifikalarını düzenlemektedir. Zirai mücadele alet ve ekipmanı yapmak isteyen üreticilerin izin işlemlerini takip etmektedir. İl içi ve iller arası hayvan sevk kontrollerini takip etmektedir.

Bingöl İl Tarım Müdürlüğü Adresi

Bingöl İl Tarım Müdürlüğü, çiftçileri kayıt altına alarak toprak analizi desteklemesi, hayvancılık desteklemesi, sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı destekleme projeleri geliştirip uygulamaları takip etmektedir. Arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve yem bitkileri destekleme çalışmaları yürütmektedir. Köylüyü geliştirmek için çeşitli aktiviteler düzenlemektedir.  Çiftçi günleri, eğitimler, toplantılar. Kermes ve festivaller ile köylü kadınlarında ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlayıp yöresel zenginliği geniş çapta duyurmak için aracılık yapmaktadır.

 

Bingöl İl Tarım Müdürlüğü İçin tıklayınız.
Related posts

Leave a Comment