Bitlis İl Tarım Müdürlüğü

Bitlis İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi

Bitlis İl Tarım Müdürlüğü, tarımsal kaynakların ve problemlerin belirlenmesi, kaynak ve potansiyelin değerlendirilerek verimliliğin ve çiftçi gelirlerinin artırılması, tarımın çevre, sanayi, turizm gibi diğer sektörlerle ilişkilerinin değerlendirilmesi, doğal kaynakların ve çevrenin korunması konularında ilçeye yatırım programı oluşturmakta ve bu programların takibini yapmaktadır.

Bitlis İl Tarım Müdürlüğü İletişim

Tarım sektörü, insanların beslenmesi, istihdamı, ekonomiye katkısı ve ihracat potansiyeli bakımından büyük önem taşıdığından yöre halkının yaşam standardını yükseltmeye yönelik ihtiyaçların tespit edilmesi, bunların en kısa yoldan çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılmasına olanak sağlamaktadır. Çiftçilerimizin; iç ve dış pazarlar için üretim yapar hale gelmeleri, daha iyi gelir düzeyine kavuşabilmeleri için üretim kaynaklarını daha etkin kullanmaları yönünde eğitimler vermektedir. Bitlis İl Tarım Müdürlüğü, gıda üreten ve gıdaya temas eden her türlü işletmenin denetlemesini yapmaktadır. Zirai ilaç ve alet bayileri ile ilaçlama yapan kuruluşların kontrolünü yapmaktadır.

Bitlis İl Tarım Müdürlüğü Adresi

Çiftçileri kayıt altına almaktadır ve mazot, kimyevi gübre kullanımını kısıtlama ve sertifikalı tohumluk, fidan kullanımı yönünde proje oluşturup takiplerini yapmaktadır. Bitlis İl Tarım Müdürlüğü, topraktan numune alıp incelemelerini kendi bünyesindeki laboratuarlarda yapmaktadır. Bozuk olan zirai ilaçları piyasadan toplattırıp zararın önüne geçmektedir. Köylü kadınların ekonomiye katkılarını sağlamak amacıyla el sanatları kursları açmaktadır. Çeşitli aktivitelerle tarım ve hayvancılığın önemini hatırlatmakta ve tarım hayvancılığın hayatımızın ne kadar büyük kısmına dâhil olduğunu özendirme amaçlı yeni nesillere de aktarmaktadır.
Related posts

Leave a Comment