Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü

Çankırı  iL Milli Eğitim Müdürlüğü

Eğitim insanları topluma faydalı birer birey haline getirmek ve bilinçli birer insan modeli oluşturmak için oldukça gerekli bir sistemdir. Ülkemizde de eğitim ve öğretim sürekli gelişmekte ve bu da İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından desteklenmektedir. Eğitim veren kurumlar ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğrenim gibi bölümlere ayrılmışlardır. Çankırı’ da günümüzde oldukça gelişmekte olan ve eğitime ciddi önem veren illerimiz arasında yer almaktadır.  Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü Çankırı’nın bu şekilde eğitim alanında ilerlemesinde büyük rol oynamaktadır.

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü Telefon Numarası

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar PETEK 2011 yılında bu göreve gelmiştir. 1958 yılında Zile doğumlu evli ve dört çocuk babasıdır. Çeşitli çalışmalar ve projelerle eğitimde ilerleyişi sağlayan ve destekleyen bu kurum sayesinde Çankırı eğitim alanında ülkemizde belirli bir konuma gelmiştir. İl genelinde toplam 204 eğitim kurumu ile eğitime devam eden Çankırı’ da toplam 1640 derslik bulunmaktadır. Bu eğitim kurumlarında toplam 29607 öğrenci bulunmakta ve toplam 1653 öğretmen faal olarak görev yapmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısının diğer illerimize göre de düşük olması eğitim ve öğretimde bir avantaj olarak kabul edilmektedir.

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü Adresi

İlköğretim kurumlarında 18, ortaöğretim kurumlarında 19 ve mesleki eğitim kurumlarında 23 öğrenci düşmektedir. Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü e devlet sistemini de kullanarak bireyler ve devlet kurumları arasındaki sıcak ilişkiyi taze tutmaya çalışmaktadır. Bu şekilde topluma da daha sağlıklı bireyler katmayı amaçlamaktadır.
Related posts

Leave a Comment