E Reçete

E Reçete Şifresi Alma

Bu uygulama Sosyal Sigorta Kurumunun alt yapısını hazırlayarak başlattığı ve henüz bu yılın ikinci yarısından itibaren uygulamaya alınan çok yeni bir sistemdir. Bu sistem elektronik ortamda reçetelerin hazırlanacağı sağlık hizmet sunucularının yazılım alt yapısını tamamlamasıyla hastane ve aile hekimliği sitemindeki sorumlu kişilere ve yazılım firmalarına gerekli eğitim verilerek oluşturulmuştur. e-reçete, hekimler tarafından kurumun tanımladığı şekilde oluşturulup medula sistemine elektronik ortamda kaydederek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler, e-reçete olarak tanımlanır.

E Reçete Nedir

E-reçete, yazılamayacak kişiler kapsamında yabancı ülkelerle yapılan ”Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler ve Medula hastane sisteminden provizyon alınamaması rağmen sağlık hizmeti sunulan kişilere reçeteler manuel olarak yazılmaya devam edilecektir.

E Reçete Şifre Değiştirme

Bu sistem sayesinde yaklaşık olarak her gün yazılan 1 milyon 500 bin reçete ve eki belgeleri için kullanılan kâğıttan tasarruf edilecek, kurumlardaki arşiv ihtiyacı ortadan kalkacak, hastanın hem sağlık kurumunda hem de eczanedeki bekleme süresi kısalara zamandan da tasarruf sağlanacak bu işlemin elektronik ortamda yapılması sebebiyle de takibi de daha kolay olacağı için suiistimal ve usulsüzlüklerinde önüne geçilmiş olacaktır. Hastaların bu sistemle diğer bilgileriyle beraber yanında kullandığı ilaçlar da sistematik olarak kayıt altına alınmış olacaktır.

E Reçete Doktor Girişi

En önemlisi ise hekimin kontrolü ve bilgisi olmadan ona ait reçete düzenlenemeyecektir. E-reçete de Türk Eczacılar Birliği tarafından yurt dışından getirilen bazı ilaçlar ve yurt dışı sigortalıların ilaçları ile majistral ilaçlar dediğimiz eczacının hastane ortamında hazırlaması gereken ilaçlar e-reçete de yazılamamaktadır. Sistemdeki arızalar, doktorların sisteme adaptasyonları, yaşamış oldukları zorluklar, uyum sorunları, zaman zaman yaşanan teknik sorunlar hastane bilgi sistemlerinde, yazılımlarında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle hasta mağduriyeti oluşmaması bakımından gerektiğinde eskisi gibi kâğıt ortamında manuel olarak da reçete yazılmaya devam edilecektir.

E Reçete Giriş

E-reçete tüm dünyada ve özellikle de gelişmiş ülkelerde uygulanan bir sistemdir. E-reçete de oluşan bir sorun eğer eczane tarafından karşılanmamış işlem görmemişse hekim tekrar düzenleyebilecektir. Eskiden reçetelerin elle yazılmasıyla oluşan eczanenin reçeteyi okuyamamasından kaynaklanan sıkıntılarında önüne geçilmiş olunacaktır. Gereksiz ilaç yazılımın da önüne geçilmiş olacaktır.
Related posts

One thought on “E Reçete

  1. Fikri PEHLİVAN

    İşyeri hekimlerinin e reçete yazmaları konusu ve yöntemi konusunda bilgi verirseniz memnun olurum. Saygılar

Leave a Comment