Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü

Gümüşhane  İl Milli Eğitim Müdürlüğü

06.09.1958 Rize doğumlu olan Hızır Aktaş 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuş aktif olarak çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2012 yılının Nisan ayından itibaren Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müdür olarak atanmış ve halen görevine devam etmektedir.  Müdürlük bulunduğu alandaki hizmetleri inceleyerek kendi görev alanlarına giren okul ve kurumların gerekli olan ihtiyaçlarının tespit edilmesi.  Yetkisi içinde olanları yapmak olmayanları ise yetkili olan makamlara bildirmek, genelge-kanun-yönetmelik-plan program-tüzük- yönerge amirlerle kendilerine verilmiş olan görevleri yerine getirmek, kendi alanlarına giren konularda istenilen bilgileri yine ilgili makamlara zamanında ulaştırmak.

Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü Telefon Numarası

E Devlet alanlarında verdikleri hizmetlerin geliştirilmesini ve çok daha iyi bir şekilde yürütülmesini sağlayabilmek için ilgili olan üst makamlara teklifte bulunmak. Bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışmalarla işlemlerin düzgün hızlı ve doğru bir biçimde yürütülmesini sağlayarak yapılması gerekli olan defter, kayıt ve dosyaların itinalı ve düzenli tutulmasını sağlamaktır. Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü ayrıca Bakanlığın, okul ve kurumların açmış olduğu sınavların güven içinde ve düzgün geçmesini sağlamak.

Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü Adresi

E-devlet ile sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz ve yaygın ve örgün eğitim kurumlarında olması gereken eğitim araçları ve gereçleri ile ders kitaplarının zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip ederek gerekli olan tedbirleri almaya çalışmaktadır.  İlde müdürlüğe bağlı bulunan okul öncesi eğitim 7, ilköğretim 136, ortaöğretim 25, fakülte 4, yüksekokul 1, meslek yüksekokulu 8 ve enstitü 2 eğitim kurumu bulunmaktadır. Müdürlüğün yeri Sebahattin Aytaç Cad. Karaer Mah. Hükümet Konağı Yanı GÜMÜŞHANE adresinde bulunmaktadır.

 

Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü İçin Tıklayınız.
Related posts

Leave a Comment