Iğdır Sağlık Müdürlüğü

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü

Iğdır İl Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Erol’dur. Müdür Yardımcısı ise Dr. Aytaç Kuş’tur.  Araştırma,  Bilgi Sistemleri ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürü Zekeriya Can, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Saray Aras, Yönetim Hizmetleri Şube müdürü Tümer Atlas, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünü ise Fettah Karadağ yapmaktadır.

Iğdır Sağlık Müdürlüğü Personel Listesi

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler ise; Hukuk Büro Amirliği Av. Elif Aydın  Gazeoğlu, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi Baş Tabibi Dt. Taner Başaran ve Sivil Savunma Uzmanlığı birimini ise Abdullah Mert Yönetmektedir.Bilgi Sistemleri ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü’nün en Önemli görevi;  Bakanlıkça Belirlenen sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmaktır. Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün en önemli görevi; Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamaktır.

Iğdır Sağlık Müdürlüğü Adresi

Yönetim Hizmetleri Şube müdürlüğünün en önemli görevi ise; insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performansının izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmektir. Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün en önemli görevi ise; Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamaktır.Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü hedefi  ise;  sağlık  hizmetlerini  tüm  vatandaşlarına   ulaştırmaktır.  E-Devlet ‘tende   Iğdır  İl Sağlık Müdürlüğü ile  ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Iğdır Sağlık Müdürlüğü İçin Tıklayınız.
Related posts

Leave a Comment