İstanbul İl Spor Müdürlüğü

İstanbul Spor  Müdürlüğü

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adı altında hizmet vermektedir. 23 Kasım 2011 yılından bu yana il müdürlüğü görevini Av. Numan Güzey yapmaktadır. İnsanlara daha etkili, çağdaş, şeffaf olarak kurumsal bir hizmet vermeyi amaç edinen İstanbul  Spor  Müdürlüğü bireylere ulaşmayı hedef haline getirmiştir. Yüksek hizmet standartlarına sahip olan kuruluş işlevlerini yerine getirmek amacıyla çeşitli branşlarda hizmetler sunmaktadır.

İstanbul İl Spor Müdürlüğü Adresi

Her spor branşında çeşitli faaliyetler düzenlemekle birlikte, bu sporların yapılması için gereken faktörleri de düzenleme rolünü üstlenmiştir. Spor tesislerinin düzenlenip daha modern bir yapıya kavuşması için çalışmalar yapmaktadır. Sicil ve lisans işlemleri, özel spor salonlarını ruhsatlandırma gibi işlemleri yürütmektedir. Okullardaki spor faaliyetlerinin daha etkin hala getirilmesini hedeflemektedir.

İstanbul İl Spor Müdürlüğü İletişim

Genel Müdürlüğü bağlı Özel Kalem, Basın ve Halkla İlişkiler, Uluslararası Organizasyonlar Dairesi, Tesisler Dairesi, Teftiş Kurulu, Tahkim Kurulu, Strateji Geliştirme, Spor Kuruluşları, Spor Kontrölorleri, Spor Faaliyetleri, Spor Eğitim Dairesi, Sağlık İşleri Dairesi, Personel ve Eğitim Dairesi, Merkez Danışma Kurulu, Merkez Ceza Kurulu, İdari ve Mali İşler, İç Denetim Birimi, Hukuk Müşavirliği, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, Dış İlişkiler Dairesi olmak üzere toplamda 20 birime sahiptir. İstanbul Spor İl Müdürlüğü Alaaddin Yavaşça Sokak No:10/1 de hizmet vermektedir.

 

İstannbul il spor müdürlüğübul İl Spor Müdürlüğü İçin Tıklayınız.
Related posts

Leave a Comment