Zonguldak İl Tarım Müdürlüğü

Zonguldak İl Tarım Müdürlüğü

Zonguldak İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Zonguldak iline bağlı Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ilçelerinde, civar köylerde yürütülmekte ve yürütülecek olan çeşitli tarımsal faaliyetlerin yönetimi Zonguldak İl Tarım Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı şube müdürlüklerinin denetimiyle gerçekleşmektedir.Zonguldak ilinde Zonguldak İl Tarım Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu 93.316 hektar tarım arazisi mevcuttur. Genel olarak buğday, arpa, mısır, fındık, çilek, elma, patates, ayçiçeği yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tarla bitkilerinin üretimi yılda yaklaşık 225.499 tona ulaşmıştır. Üretimde en çok sebze üretimi yer almaktadır. Zonguldak İl Tarım Müdürlüğü İletişim Hayvancılık faaliyetlerine baktığımızda besi sığırcılığı, yumurta ve besi tavukçuluğu en…

Sorgulama

Yozgat İl Tarım Müdürlüğü

Yozgat İl Tarım Müdürlüğü

Yozgat İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Yozgat İl Tarım Müdürlüğü Yozgat il sınırlarında gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerini düzenlemek, geliştirmek ve denetlemekle görevli bir kurumdur. Kendi bünyesinde yedi farklı şube müdürlüğü ile çalışmaktadır.Yozgat iline bağlı Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerinde gerçekleştirilen tarım faaliyetleri ve bu ilçelere bağlı köylerde gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetleri Yozgat İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Yozgat İl Tarım Müdürlüğü İletişim Gerek çiftçilerin eğitimi, kaliteli tohumlara ulaşabilmesi, toprak verimliliği, hayvanların sağlığı konularında gerek çeşitli kuruluşların denetlenmesi konusunda birçok görevi mevcuttur….

Sorgulama

Yalova İl Tarım Müdürlüğü

Yalova İl Tarım Müdürlüğü

Yalova İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Yalova İl Tarım Müdürlüğü Yalova il sınırları dahilinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri destekleyen, denetleyen bir kurumdur.Yalova iline bağlı tarımsal alanların korunmasını, üretilen ürünlerin kalitesinin denetlenmesini, tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetlerle Yalova İl Tarım Müdürlüğü ilgilenmektedir. Sürdürülebilir tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalar yaparak hem kentsel hem de kırsal hayatın devamlılığının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Üretilen ürünlerin iç ve dış pazarlarda kendisine yer bulmasına yol göstermekle, gerekirse pazar araştırmaları yapıp politika belirlemekle görevlidir. Kırsal alanların gelişimi için çiftçilerin eğitimlerine önem vermektedir. Yalova İl Tarım Müdürlüğü İletişim Kendisine bağlı çalışan…

Sorgulama

Van İl Tarım Müdürlüğü

Van İl Tarım Müdürlüğü

Van İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Van ekonomisi %77’lik bir oranla tarıma dayalıdır. Bu nedenle Van İl Tarım Müdürlüğü yürüttüğü her faaliyetle Van ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.Van ilinin toprakları engebelidir, kışları da sert geçmektedir. Bu nedenle üretim sınırlı olmaktadır. Ancak Van İl Tarım Müdürlüğü’nün amacı da bu sınırlı üretimi genişletebilmek ve üretilen ürünlerin kalitesini arttırabilmektir. Sulama oranı da sınırlı olduğundan en azından Van Gölü çevresinin değerlendirilmesi bazında projeler yürütmektedir. Genellikle tahıl ve meyve üretimi gölün çevresinde daha sık yapılmaktadır. Van İl Tarım Müdürlüğü İletişim Tarımsal faaliyetlerin gelişebilmesi için Van İl Tarım…

Sorgulama

Uşak İl Tarım Müdürlüğü

Uşak İl Tarım Müdürlüğü

Uşak İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Uşak ilinin 6 ilçe, 24 kasaba ve 244 köyün dahil olduğu sınırlar içinde gerçekleştirilen tüm tarım, gıda, hayvancılık faaliyetlerinden Uşak İl Tarım Müdürlüğü sorumludur.Uşak İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı toplam 336 personel bulunmaktadır. Uşak ili tarımsal faaliyetlerini gerçekleştiren çiftçilerini bir kayıt sistemi adı altında toplamıştır. Toplamda kayıtlı çiftçilik hizmeti sayısı 23.399 adettir. Hayvansal üretimler de kayıt altına alınmaktadır. 123.596 büyükbaş, 448.759 küçükbaş hayvan sistemde kayıtlı görülmektedir.  Uşak ilinin arazi dağılımına bakacak olursak toplam 5.341.000 dekarlık bir arazi alanı mevcuttur. bu alanın 2.355.460 dekarlık alanı tarımsal alandan…

Sorgulama

Tunceli İl Tarım Müdürlüğü

Tunceli İl Tarım Müdürlüğü

Tunceli İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Tunceli İl Tarım Müdürlüğü kurumsal olarak küçük bir yapıya sahip, Tunceli Valiliğine bağlı çalışan bir kurumdur. İle bağlı 8 ilçe, 2 belde ve 342 köy sınırlarında bulunan tarım alanlarından sorumludur.Tunceli İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı bir müdür, bir müdür yardımcısı, bir tarımsal altyapıdan ve arazi değerlendirmesinden sorumlu şube müdürü, bir bitki üretim ve sağlığından sorumlu şube müdürü, bir hayvan sağlığından sorumlu şube müdürü, bir tarımsal verilerden sorumlu şube müdürü, bir kırsal kalkınmadan sorumlu şube müdürü, bir gıda ve yem şube müdürü ve bir de idari ve…

Sorgulama

Trabzon İl Tarım Müdürlüğü

Trabzon İl Tarım Müdürlüğü

Trabzon İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Birçok il gibi Trabzon da gelirinin büyük bir kısmını tarımsal faaliyetlerden sağlamaktadır. Bunun yanında hayvancılık, balıkçılık da önemli gelir kaynağıdır. Tüm bunların denetiminden de Trabzon Tarım İl Müdürlüğü sorumludur.Trabzon topraklarında en çok çay ve fındık üretilmektedir. Trabzon İl Tarım Müdürlüğü’nün en önemli görevi üretilen bu ürünlere iç ya da dış çevrede önemli pazar arayışlarında bulunmaktır. İl genelinde yer alan toprak arazisinin korunabilmesi için çeşitli denetlemeler yapmaktadır. Bunun dışında ekilen ürünlerin kaliteli olması için araştırmalarda bulunmaktadır. Trabzon İl Tarım Müdürlüğü İletişim Trabzon İl Tarım Müdürlüğü çay,…

Sorgulama

Tokat İl Tarım Müdürlüğü

Tokat İl Tarım  Müdürlüğü

Tokat İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Tokat Tarım İl Müdürlüğü Tokat ili kapsamında tarımsal faaliyetlerin yürütülmesini desteklemek ve denetlemekte görevlidir. Tarımsal faaliyetlere ek olarak hayvancılık ile ilgili denetleme ve iyileştirme görevleri de mevcuttur.Kırsal kesimin tarımsal açıdan verimliliğini arttırmak, tarımsal ürünlerin kalitesini arttırmak Tokat Tarım İl Müdürlüğü’nün görevidir. Tokat il sınırlarında yer alan ilçe ve köylerdeki tüm tarım, gıda, hayvancılık faaliyetlerinden bu kurum sorumludur. Gıda ile ilgili işletmelerin denetlemeleri de ilgili ilçelerin şube müdürlüklerince yürütülmektedir. Tokat İl Tarım Müdürlüğü İletişim 11 ilçe kapsamında Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri, Gıda…

Sorgulama

Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü

Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü

Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü 11 ilçe kapsamında, 9 farklı şube müdürlükleriyle ortak çalışarak Tekirdağ ilindeki tarım, hayvancılık, gıda işlerini yürüten ve denetleyen bir kurumdur.Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü tarımsal alt yapı değerlendirmesi, bitki ve hayvan sağlığı denetlenmesi, kırsal kalkınmanın geliştirilmesi gibi faaliyetleri yürütür. İl müdürlüğünde bir müdür, üç müdür yardımcısı, bir hukuk danışmanı, sekiz şube müdürü, on bir ilçe müdürü ile ortak çalışma yürütmektedir. Tekirdağ sınırları içinde yer alan tarım alanlarının korunması için Toprak Koruma Kurulu oluşturulmuştur. Tekirdağ’ın toprakları verimli olduğundan çok çeşitli tarımsal ürün yetiştirilmektedir….

Sorgulama

Şırnak İl Tarım Müdürlüğü

Şırnak İl Tarım Müdürlüğü

Şırnak İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Şırnak tarım ve ticaretle geçim sağlayan bir ildir. Kırsal kesimlerde tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Ekilebilir alan az olduğu için elde edilen ürün de azdır. Bu toprakların iyileştirme, verimliliğini arttırma, üretilen ürünlere Pazar bulma konusunda Şırnak İl Tarım Müdürlüğü’ne çok iş düşmektedir.Şırnak İl Tarım Müdürlüğü 100.663 hektarlık tarım alanından sorumludur. Bu alanın 94.912 hektarlık kısmı ekilebilir tarla arazisi olarak geçmektedir. 3.608 hektarlık alan nadasa bırakılmıştır. Buğday, pamuk, mısır, arpa üzüm, ceviz, elma, nar, karpuz bu topraklarda üretilmektedir. Şırnak İl Tarım Müdürlüğü İletişim Şırnak İl tarım Müdürlüğü…

Sorgulama

Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü

Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü

Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Şanlıurfa Türkiye’nin tarımsal faaliyetlerinin %13’ünü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarım faaliyetlerinin de %35’ini gerçekleştiren bir ildir. Geçim kaynağının %73’ü tarımsal faaliyetlerin oluşturduğu bu ilde tarım, hayvancılık, gıda gibi alanlardaki denetleme, iyileştirme ve takip etmeyi Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü gerçekleştirmektedir.Şanlıurfa’da ekilebilir alan yaklaşık 1.200.000 hektarlık alandır. Güneydoğu Anadolu Projesi sayesinde sulanan tarımsal alan arttığı için tarımsal verimde de artış gözlenmektedir. En çok buğday üretimi görülmektedir. Buğdaydan sonraki sırayı mısır ve pamuk takip etmektedir. Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü İletişim Yerel iş gücü tarıma dayandığı için Şanlıurfa İl Tarım…

Sorgulama

Sivas İl Tarım Müdürlüğü

Sivas İl Tarım Müdürlüğü

Sivas İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Sivas İl Tarım Müdürlüğü olarak ilimizde ve ilçelerimizde tarım ve hayvancılık alanlarında çiftçilerimize yardımcı olmak gelişen teknolojiye uygun ürün yetiştiriciliğine yardımcı uygulamaları yapmak ve desteklemek için çalışan kurumdur.Uygulamalarımıza bakacak olursak; Tarım alanlarının tespiti ve toprak analizleri, ürünler için tohum uygulamaları, gübre desteği, mazot desteği, genç ağaç ve fidan desteği sunmak, Hayvancılık sektörü için hayvan desteği, damızlık hayvan seçimi verilmesi, üretilmesi, yem desteği, kaliteli et üretimi ve hayvan bakımı için tesis desteğinin  sağlanması , Organik ürün yetiştirilmesi için çalışmaların yapılması, yıllık plan ve projelerin uygulanması için…

Sorgulama

Sinop İl Tarım Müdürlüğü

Sinop İl Tarım Müdürlüğü

Sinop İl Tarım Müdürlüğü Misafiehanesi Sinop İl Tarım Müdürlüğü Sinop ili ve ilçelerindeki tarım arazilerinin ürün analizlerine göre araştırılması ve ürün yetiştirilmesi için çalışan bir kurumdur. Ayrıca hayvancılık sektörü üzerinde de çalışmalar yapmaktayız. Yeni gelişen sektörler üzerinde plan ve projeler üreten ve bunları tarım arazilerine uygulanmasını destekleyen bir kurumdur. Başlıca görevlerimiz arasında; Tarım yapılacak arazilerin tespiti, toprak analizleri ile desteklenerek toprağa uygun en iyi ürün tespiti , verimliliği, hasat zamanındaki kalitesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Sinop İl Tarım Müdürlüğü İletişim Sinop İl Tarım Müdürlüğü son zamanlardaki hayvancılık sektörünün zayıflamasını göz önüne…

Sorgulama

Siirt İl Tarım Müdürlüğü

Siirt İl Tarım Müdürlüğü

Siirt İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Siirt İl Tarım Müdürlüğü, Siirt ilimiz ve ilçelerimizde bulunan tarımcılık ve hayvancılık sektörlerindeki uygulamaları çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımıza gerekli desteklerin verilmesi ve üreticilerin istedikleri yönde topraklarına verimli ürünleri ekmesine imkan verilmesi, Hayvancılık sektöründeki son uygulamalar ışığında besicilik uygulamaları için destekte verilmektedir.Siirt İl Tarım Müdürlüğü olarak ilimiz ve ilçelerimizde tarım arazilerinin tespiti ve en uygun ürünün bulunması, ayrıca çiftçimize ürünler hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları verildikten sonra en uygun ürünler teklif edilir . Siirt İl Tarım Müdürlüğü İletişim Seçilen ürünlerin tarlalara uygulanmasını sağlıklı bir şekilde sağlamak için…

Sorgulama

Samsun İl Tarım Müdürlüğü

Samsun İl Tarım Müdürlüğü

Samsun İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Samsun İl Tarım Müdürlüğü ilimizde ve ilçelerimizde tarım ve hayvancılık işleriyle meşgul olan çiftçilerimiz için uygun ürünleri tespit etmek, yetiştirilmesine yardımcı olmak, doğru toprakta doğru ürün tespiti ve uygulama sahaları oluşturma uygulamaları ile çiftçimize hem maddi hem de ekonomik alanlarda destek vermek görevlerimiz vardır.Samsun İl Tarım Müdürlüğü’nde belli branşlar da çalışan ekiplerimiz vardır. Bu ekipler ilimiz ve ilçelerimizde tarıma uygun arazilerin tespiti ve toprak analizlerini yaparlar. Bu analizlerden sonra tarıma uygun olan bölümlerde hangi ürünün daha kaliteli olarak ekilebileceğine kanaat getirilir ve çiftçilerimize yıllık plan…

Sorgulama

Sakarya İl Tarım Müdürlüğü

Sakarya İl Tarım Müdürlüğü

Sakarya İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi Sakarya İl Tarım Müdürlüğü olarak çalışma alanımız olan il ve ilçelerimizdeki tarımcılık ve hayvancılık uygulamalarını takip etmek, desteklemek ve üretimin kalitesini arttırmak için çalışan bir kurumdur. Çiftçilerimizin toprak analizlerinden yola çıkılarak hangi tür toprakta hangi ürün hasadı daha çok olur bunun tespiti yapıldıktan sonra tarıma uygun olan bölgelerde üretimin teşvik edilmesi açısından çiftçilerimize ürün önermesi yapılıyor. Bundan sonrasında seçilen ürünün yetiştirilmesi için imkanlar tarafımızdan sunuluyor. Sakarya İl Tarım Müdürlüğü İletişim Gerekli olan tohum ve gübre desteklemesi ile mazot desteği ile de yardımcı olunan çiftçilerimize ayrıca…

Sorgulama