Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Orta Anadolu Bölgemizde yer alan Yozgat, önemli illerimizden biridir. Başkent olan Ankara’ya yakınlığı da kentin gelişmesinde önemli bir etkendir. İlde, yeşil alanın korunması ve ormanlık bölgelerin gereği gibi bakımı için Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü görev yapmaktadır. Ağaçlar, havanın temizlenmesine yarayan, toprak kayması ve erozyon gibi arazi kayıplarının önüne geçen bitki örtüleridir. Bu nedenle, mutlaka orman sayısının artırılması ve var olanların korunması gerekmektedir. Hayvan sayısının artması ve türlerin korunması için de ormanların yaşaması çok önemlidir. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, il…

Sorgulama

Yalova Orman İşletme Müdürlüğü

Yalova Orman İşletme Müdürlüğü

Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı İstanbul‘dan koparak il statüsüne kavuşan Yalova, hem sanayi alanında, hem de turizm alanında ilgi gören illerimizden biridir. İlin, doğal güzellikleri, yeşil ve mavinin buluşması da turizm yönünden ilgi çekmesinde önemli bir etkendir. Doğal bitki örtüsünün korunması ve orman varlığının sürdürülebilmesi için Yalova Orman İşletme Müdürlüğü hizmet sunmaktadır. Kurum, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapmaktadır. Bünyesinde, Armutlu, Çınarcık, Yalova, Taşköprü işletme şefliklerini de barındırmaktadır. Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Yalova Orman İşletme Müdürlüğü, il sınırları içindeki orman ve yeşil bitki örtüsü varlığının korunması…

Sorgulama

Van Orman Bölge Müdürlüğü

Van Orman Bölge Müdürlüğü

Van Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerimizden biri olan Van, birçok yönden bölgenin en beğenilen illerinden biridir. Van aynı zamanda, diğer illere oranla daha kalabalık nüfusa sahip olup, sanayi olarak da daha gelişmiş bir kenttir. Buna rağmen, gerek yeşil bitki örtüsü, gerekse Van Gölü ilin doğal güzelliklerinin de ilgi çekmesine olanak sağlamaktadır. İl sınırları içinde özellikle ağaç dokusu başta olmak üzere, doğal bitki örtüsünün korunması için Van Orman Bölge Müdürlüğü hizmet sunmaktadır. Van Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi Van Orman Bölge Müdürlüğü, ilin ve kendine bağlı…

Sorgulama

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Uşak ili sınırlarında, ormancılık alanında hizmet sunan Uşak Orman İşletme Müdürlüğü, 1943 yılında kurulmuştur. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan kurumun bünyesinde, işletme şefliği, kadastro ve mülkiyet şefliği ile ağaçlandırma şefliği birimleri bulunmaktadır. Uşak Orman İşletme Müdürlüğü, il sınırları içinde ormanların korunmasını ve ormanlık alanların genişletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu anlamda, ağaçlandırma çalışmaları, yeni fidan dikimi, yaşam süresi dolan ağaçların kesilmesi gibi çalışmalar kurum görevleri arasındadır. Uşak Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Bunun yanında, ağaç türlerinin korunması ve soyun devamı çalışmaları, ıslah, orman…

Sorgulama

Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü

Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü

 Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Doğal güzellikleriyle dikkat çeken illerimizden biri olan Tunceli, bu anlamda, halk arasında Doğu’nun Bodrum’u olarak da anılmaktadır. Gerçekten, genellikle yeşil olan bitki örtüsü, il sınırları içinde yer alan göl ve ırmak kıyıları halkın rahatça tabiatla buluşmasına olanak sağlamaktadır. İlim güzelliğini kaybetmemesi için yeşilin korunması, ağaçların sağlıklı ve gür şekilde varlığını sürdürmesi için Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü’ne büyük iş düşmektedir. Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü Misafihanesi Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve temelde, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olarak ilde görev yapmaktadır. Müdürlük…

Sorgulama

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Trabzon, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük illerinden biridir. Hayli gelişmiş olan kent yeşil bitki örtüsüyle de dikkat çekmektedir. Özellikle, ormanlık alanları hayli geniş olan ilin zengin bir ağaç kültürü bulunmaktadır. Bu duruma bölgenin yoğun şekilde yağış almasının da etkisi vardır. Ormancılık yönünden bir hayli gelişmiş olan il sınırları içinde ağaçların korunması ve ormanların bakımı konusunda yetkili kurum ise Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüdür. Ülkemizde orman alanlarının korunması konusunda çalışmalar yapan ana kurum T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığıdır. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhnesi Orman Genel…

Sorgulama

Siirt Orman İşletme Müdürlüğü

Siirt Orman İşletme Müdürlüğü

Siirt Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne, bağlı olarak faaliyet gösteren Siirt Orman İşletme Müdürlüğü görev ve yetkileri, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili müdürlükler kanun ve kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenmiştir. Bu hükümler gereği uygulamalarını ve faaliyetlerini sürdürmektedir.Siirt Orman İşletme Müdürlüğü, Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamak amacı ile kurulan işletme müdürlüğüdür.  Tüm orman ve doğal yaşamla ilgili, bakım, onarım, yeniden yapılanma ve düzenlemeler bu müdürlükler tarafından yapılmaktadır. Siirt Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Bu bağlamda…

Sorgulama

Tekirdağ Orman Bölge Müdürlüğü

Tekirdağ Orman Bölge Müdürlüğü

Tekirdağ Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı En gelişmiş ilimiz olan İstanbul’a yakınlığı ve Marmara Bölgesinde yer alması, Tekirdağ İlinin her geçen gün gelişmesini ve yerleşimci sayısının artmasını sağlamaktadır. Ancak, il gelişirken ve giderek kalabalıklaşırken mevcut yeşil alanların korunması da oldukça önemlidir. Bu nedenle, mutlaka orman bölgelerinin bakımının yapılması ve yeni alanların oluşturulması için Tekirdağ Orman Bölge Müdürlüğü görevini yapmaktadır. Tekirdağ Orman Bölge Müdürlüğü, il sınırları içinde, yeşil alanların korunması görevini yürütmektedir. B Tekirdağ Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi u anlamda, ilde bulunan ormanlık alanların korunması, ağaç bakımlarının gerekli şekilde ve düzenli…

Sorgulama

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Karadeniz Bölgesinde bulunan illerimizden olan Tokat, beğenilen yerleşim yerlerinden biridir. İlin en önemli özelliklerinden biri yeşil ağırlıklı coğrafyasıdır. Bu durum da, ağaç ve diğer yeşil bitki örtüsünün yaygın şekilde yetişmesine olanak sağlamaktadır. Tabiatı korunması için çalışan resmi kurum ise, Tokat Orman İşletme Müdürlüğüdür. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir kurumdur. Resmi devlet daireleri olan kurumlar, merkezde ise, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na tabidir. Müdürlük, il bazında, ormanlık bölgelerle ilgili çalışma esasına dayanmaktadır. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Ormanların korunması, orman…

Sorgulama

Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü

Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü

 Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Ülkemizde orman alanlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla kurulan Orman Bakanlığı, 1839 yılından bu yana görevini sürdüren bir kurumdur. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü eliyle, mevcut ormanları korur, geliştirir ve yeni belirlenen alanlarda fidancılık faaliyetlerini yürütür. Ülkemizdeki tüm illerde ise, Orman işletme müdürlükleri veya orman bölge müdürlüğü bakanlığa bağlı olarak yerel alanda görev yapar. Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü de bu kurumlardan biridir. Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü, il sınırları içinde çalışmalar yapmaktadır. İl alanı içinde, ormanların korunması,…

Sorgulama

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa İli sınırları içinde görev yapan, çevrenin ve ormanların korunmasını ve geliştirilmesini sağlayan önemli bir kurumdur. Müdürlük, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olan Orman Genel Müdürlüğü kapsamında olarak görev yapmaktadır.Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü’nün amacı, il sınırları içinde bulunan ormanlar ve yeşil alanların korunmasını sağlamaktır. Bu kapsamda, ilde bulunan mevcut fidanlıkların ve orman alanlarının gelişmesi, korunması, zarar görmemesi için çalışmalar yapılmaktadır. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi Yeni açılacak ormanlık alanların belirlenmesi, yeni fidan dikimi ve ürünlerin sağlıklı şekilde geliştirilmesi…

Sorgulama

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Sivas Orman İşletme Müdürlüğü, T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Orman işletme müdürlüklerinin görev ve yetkileri çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu görev faaliyetler ilgili kanunlarla ve kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmiştir. Bu görevleri yaparken bağlı bulunduğu bölge müdürlüğü ile koordineli çalışmaktadır. Sivas Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Bölgeye dikimi yapılan ağaçların seçiminde çok yıllık, mevsimsel ve dayanıklı olmasına dikkat edilmektedir. Ayrıca ağaçların dikimi yapılırken, dikim mesafelerinin ayarlanmasına ve belli bir standart ölçünün kullanılmasına özen gösterilmektedir. Çıkacak orman yangınlarında ağaç…

Sorgulama

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Sinop Orman İşletme Müdürlüğü, 11.04.1977 tarihinde Sinop Orman Bölge Müdürlüğü olarak kurulan, il bazında çalışmaya başlayan müdürlük bir süre faaliyetlerini bu şekilde sürdürmüştür. Daha sonra yapılan değişiklikle, 01/08/1982 de Sinop Orman Bölge Müdürlüğü kapatılarak, bünyesindeki işletmeler Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğe bağlanmıştır. 16.01.1992 tarih ve 2643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün kurulmasıyla Kastamonu ili mülki hudutları dahilinde hizmet vermeye başlamıştır. Sinop Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi 24.10.2011 tarih ve 28094 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/2223 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sinop Orman Bölge Müdürlüğü…

Sorgulama

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Orta Karadeniz bölgesinde yer alan Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı faaliyet göstermektedir. İşletme müdürlülükleri kendi bölgesindeki ağaçları ve doğal yapıyı korumak, gereken bakımı yapmak, koordineli iş takibi yaparak , mevcut düzeni korumak zorundadırlar .Karadeniz Bölgesinde yer alan Samsun  birçok yönden de önem arz etmektedir. Gerek doğal zenginlikleri, gerekse tarihi değeri ve bulunduğu coğrafi yapı bakımından çok önemli bir ilimizdir. Bu sebeple var olan orman ve doğal zenginliklerinin de iyi korunması ve muhafaza edilmesinin yanında, düzenli bir bakıma da ihtiyacı vardır….

Sorgulama

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamak amacı ile kurulan bölge müdürlüğüdür. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik şartlara  göre idare etmekte ve işletmektedir Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve tedarik etmek de yine bölge müdürlüğünün görevleri arasındadır. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi Ormanları imar…

Sorgulama

Rize Orman İşletme Müdürlüğü

Rize Orman İşletme Müdürlüğü

Rize Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Rize Orman İşletme Müdürlüğü,645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının teşkilat gerekçeleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden kurulmuştur. Kuruluş amaçları orman ve doğal su kaynaklarını korumaktır. Bunun yanı sıra doğal yaşamın sürdürülebilmesi, ormanların içindeki hayvanları, her türlü tehlikeye karşı korumak ve hayvanların nesillerini sürdürmesini sağlamaktır. Rize Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Ormanlar milli servet olup aynı zamanda toplumsal olarak sağlıklı nesillerin yetişmesinde en büyük değerlerdir. Sadece doğaya verdikleri yararlar değildir ormanları vazgeçilmez yapan. İçinde yaşayan tüm canlılara da hem barınak hem de beslenme kaynağı olmasıdır….

Sorgulama