Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü 7. bölgeye bağlı ola ak faaliyet gösteren orman işletme müdürlüğüdür. 29.01.2001 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmümde Kararnameye dayatılarak kurulmuştur. Bölge Müdürlükleri, İl Şube Müdürlükleri, bünyesinde mühendislikler ve çeşitli birimlerden oluşan orman personellerle görev yapmaktadır.Diğer orman işletme müdürlükleri gibi yasalar ve yetkiler çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bünyesinde çalışan yetişmiş elemanları, orman ekipleri ve zaman zaman kadroya geçici katılan orman işçileri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Orman ve Su İşleri…

Sorgulama

Ordu Orman İşletme Müdürlüğü

Ordu Orman İşletme Müdürlüğü

Ordu Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Orman işletme müdürlüklerinin görev sorumluluk alanları,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan, çeşitli kanun ve tebliğleri belirlenmiştir. Bu yasal kanunlar çerçevesinde ormanlık alanlar ve barındırdıkları canlılar koruma altına alınmıştır. Her bölgede iklime bağlı ağaç ve canlı türleri farklılıklar göstermektedir.Ordu Orman İşletme Müdürlüğü ve ekipleri de bu bilinç ile çalışmalarını sürdürmektedir.Ordu Orman İşletme Müdürlüğü,  görev ve yetkileri kısaca şöyledir;  Ormanlarda çeşitli şekillerde yok olan ağaç ve türlerini yenilemek, mevcut ağaç yapısını, her yıl düzenli olarak yapılan dikimlerle çoğaltmak, orman bünyesindeki hayvanları korumak, toprak kayması…

Sorgulama

Niğde Orman İşletme Müdürlüğü

Niğde Orman İşletme Müdürlüğü

Niğde Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Yüzyıllar boyu insanlara hem barınak, hem de korunak olmuştur ormanlarımız. Birçok zamanlar ise geçim kaynağı olmuştur. Dağlarda kuruyan dalları toplayıp satan köylülerimizin,  soğuk gecelerde ise yuvalarını ısıtmıştır. Sadece insana değil, birçok canlı ve hayvanlara da, hem aş, hem ev olmuştur. Hayvanlar ormanlar sayesinde yaşarken yine orman içlerine yaptıkları yuvalarla yavrularını doğurup büyütmüşlerdir. Metrelerce yüksek ağaçlara yaptıkları kuş yuvaları ile kuşlarda bazen daimi bazen geçici misafiridir ormanların. İşte bunun bilincinde ve olan Niğde Orman İşletme Müdürlüğü de, her yıl kuruyan, yanan veya yaşlanan ağaçların yerine,…

Sorgulama

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla ili ve ilçelerinde hizmet vermektedir. Orman ve orman kaynaklarının korunması, düzenlenmesi, türlerinin envanteri ve doğaya uyumlu çoğaltılması, ekolojik dengelerin korunması ve çok yönlü ağaçlandırma projeleri üretmek bölge müdürlüğü hizmet sahasında olan işlerdir. Yer şekillerine göre çalışan çok sayıda personel ve araç kullanılmaktadır. Bölge müdürlüğüne bağlı ilçelerdeki işletmelerin her türlü ihtiyacını da bölge müdürlüğü karşılamaktadır. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak ;Ormanlarımızın gelişmesine , usulsüz kullanımına , yağma edilmesine, afetlere, muhtelif doğal zararlara karşı korumak görevleri…

Sorgulama

Kocaeli Orman İşletme Müdürlüğü

Kocaeli Orman İşletme Müdürlüğü

Kocaeli Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Kocaeli Orman İşletme Müdürlüğü hizmet alanı Kocaeli ve Sakarya illeridir. Bölge müdürlüğü olarak Adapazarı Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmaktadır. Orman Bölge müdürlüğü de Kocaeli il sınırları içinde bulunmaktadır.Kocaeli Orman İşletme müdürlüğü yanında Bölge müdürlüğünün de ilçe sınırları içinde olması nedeniyle hizmet alanı çok geniş ve personel ve araç temini olarak sıkıntı çekmeyen İşletme müdürlüğü hizmet alanı olarak Kocaeli ve Sakarya bölgeleri olarak görünmektedir. Kocaeli Orman İşletme Müdürlüğü olarak insanların gezip dolaştığı yerlerde tabiat parkları oluşturma ve yaban hayatını takip etmek düzenlemek, Bölge müdürlüğü usul…

Sorgulama

Konya Orman Bölge Müdürlüğü

Konya Orman Bölge Müdürlüğü

Konya Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Konya Orman Bölge Müdürlüğü 1992 yılında kurulmuş bir kuruluştur. Konya, Karaman ve Aksaray illerine hizmet vermektedir. Ormanlık alanların geniş olması ve sulanabilir olması kullanan bölge halkının ihtiyacını gidermesi açısından geniş bir alanda hizmet vermesi nedeniyle altında Orman işletmeleri ve çok sayıda işletme şefliği vardır.Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan İşletme müdürlükleri ve İşletme şefliklerine gerekli eleman ve araçların temini bölgedeki orman varlığının koruma altına alınması , doğanın dengesi olan sulak arazinin korunması ve yabani hayvanların bakımı ve türlerinin devamı için projeler üretilmesi , Ormanlık…

Sorgulama

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Ormanlık alanlar insanların sağlıkları için çok önemli bir yerde duruyor. Eğer bu ormanlık alanlar iyi bir şekilde korunmaz ise insanların sağlıkları da her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Ancak bu ormanlık alanların korunması kadar sürekli olarak çoğaltılması da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle son yıllarda insanların en büyük sorunlarından biri orman yangınları olduğu için özellikle bu türden olumsuz durumları ortadan kaldırmak için en az yanan ormanlar kadar yerlerine yenilerinin de yapılması gerekiyor. Bu tür çalışmalar özellikle Kırşehir orman işletme müdürlüğü tarafından…

Sorgulama

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Ülkemizde bazı bölgeler genel olarak ormanlık araziler açısından çok önemli bir yerdedir. Bu açıdan da bakıldığında günümüzde özellikle birçok insan artık genel olarak bakıldığında yapması gereken bu türden ormanlık alanlara iyi şekilde sahip çıkmasıdır. Eğer en iyi şekilde sahip çıkılır ise bu alanlarda da genel olarak insanlar en iyi şekilde faydalanma şansı elde eder. Ancak tabi ki burada özellikle bu tarz önemli illerin orman işletmelerine de büyük bir iş düşmektedir. Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Bu türden konularda Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü büyük işleri…

Sorgulama

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Ülkemiz genel olarak yeşil alanlar açısından çok önemli bir yerdedir. Her ne kadar son yıllarda ormanlık alanların çeşitli işletmelere rant ve betonlaşma amaçları ile satılamya kalkışılsa da bu alanda yapılan çalışmalarında önüne bir şekilde geçilmektedir. Zaten geçilmediği takdir de genel olarak insanlar için bir diğer nokta ise iyi bir ekibin olması gerekir. Bu alanda özellikle ülkemizin aydın e ilerici yerlerinden biri olan Kırıkkale de bu alanda da çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Her ne kadar genel olarak ormanlık alanlar çok fazla sayı da olmasa dahi genel…

Sorgulama

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Kilis orman işletme müdürlüğü Kilis ilimizin merkezinde bulunmaktadır. Bölge müdürlüğü olarak Kahramanmaraş bölge müdürlüğüne bağlı olan Kilis Orman İşletme müdürlüğü altında 2 tane şefliği ile bulunduğu bölge ve şehirde hizmet vermektedir. Kilis Orman işletme Müdürlüğü altında İslahiye Orman işletme şefliği ve Kilis Orman işletme Şefliği olmak üzere kendisine bağlı 2 adet şefliği ile ;Ormanlarımızı, devamlılığını korumak ve gelişen teknik ve ekonomik durumlara göre idare etmek ve işletmesini yapmak, Üreti m,taşıma ve depolama işlerini takip etmek ve su istimalini önlemek görevleri arasında sayılabilir. Kilis Orman…

Sorgulama

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Mersin Orman Bölge Müdürlüğü , Akdeniz kıyısında kurulmuş mersin ili ve ilçelerinde hizmet veren şeflikleri ile bulunduğu yerdeki halkına hizmet etmektedir. Ülke genelindeki 27 bölge müdürlüğünden biridir. Kuruluşu 1952 yılına kadar giden bu müdürlüğe bağlı 8 adet işletme müdürlüğü, 44 adette işletme şefliği bulunuyor. Orman alanlarının tespiti ve çoğaltılması , ağaç türlerinin tespiti ve ağaçlandırma projeleri üretmek ve kontrolünü yapmak, Orman varlığının tespiti ve doğaya uyumu , Bozuk orman alanlarının tespiti ve bunların olumlu hale getirilmesi için plan ve projeler üretmesi bölge müdürlüğü görevleri…

Sorgulama

Mardin Orman İşletme Müdürlüğü

Mardin Orman İşletme Müdürlüğü

Mardin Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Mardin Orman İşletme Müdürlüğü, Bağlı bulunduğu Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü mevzuat ve esaslarına göre Mardin ili ve ilçelerinde bulunan şeflikleri ile halkına hizmet vermekte olan bir kurumdur. Bulunduğu yer ve konum itibariyle, Ormanlık alanların tespiti ve oluşturulması, Doğadaki yaban hayvanlarının ve ağaç türlerinin incelenmesi, tespiti, çoğaltılması ve korunması görevlerini yapmaktadır. Bunları yaparken de doğaya uyumlu ve ekolojik sisteme zarar vermeden gelişime uygun bir şekilde uygulanması ve yönetilmesi görevlerini de ayrıca projeleri arasında tutmaktadır. Mardin Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Mardin Orman İşletme Müdürlüğü olarak su havzalarının…

Sorgulama

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, İzmir Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Manisa ili ve ilçelerine hizmet veren Bir işletme müdürlüğüdür. Manisa ilinde 2013-2023 yıllarını kapsayan bir on yıllık plan üzerinde doğayla iç içe ormancılık ve doğa turizmini geliştirme projesi başlatılmış ve buna göre projeler ve çalışma esasları belirlenmiştir. Orman envanteri çıkarılarak eldeki son durum değerlendirilmiş olup bölge Müdürlüğü çalışma esasları çerçevesinde çalışmalarına devam etmektedir. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, bu on yıllık plan kapsamında Doğanın korunması, Milli parklar oluşturma, Kent ormanları oluşturma…

Sorgulama

Malatya Orman İşletme Müdürlüğü

Malatya Orman İşletme Müdürlüğü

Malatya Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Malatya Orman İşletme Müdürlüğü 1951 yılında faaliyete geçen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bir işletmedir. Bölgedeki en geniş orman yapısı ve alanını oluşturuyor. Bulunduğu il ve ilçelerine hizmet eden Malatya Orman İşletme Müdürlüğü altındaki ilçe şeflikleri ile Malatya iline hizmete devam etmektedir.Bulunduğu yer ve coğrafi konumu gözümüzün önüne getirecek olursak, Doğu Anadolu’nun girişinde ormanlık alanın geniş olduğu ama hava şartlarının sert olması nedeniyle uygulama çeşitliliği olan İşletme müdürlüklerindendir. Malatya Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Bölge Müdürlüğü mevzuat ve uygulama esasları yanında bulunduğu yer ve coğrafi…

Sorgulama

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 1991 yılında kurulmuş ve Kütahya il ve ilçelerine hizmet sunmaktadır. Coğrafya olarak iç ege bölgesinde hizmete devam eden Bölge müdürlüğü altında çok sayıda şeflik bulunmaktadır. Bölgedeki 1 milyon hektar alanın yarısından fazlası orman vasfında bulunduğu için çeşitli ağaç ve hayvan türleri bulunmaktadır. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak belli misyon ve vizyonu kendine amaç edinmiş ve bunları uygulamaya çalışan bir ekiple çalışmaya devam etmektedir. Ormanı ve kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak ve ekolojik yapıyı test edip ona göre düzenlemeler yapmak,…

Sorgulama

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Ülkemizde eskiden orman açısından bazı iller ve bölgeler çok sığ ve kötü bir noktadaydı. Ancak genel olarak artık günümüzde ise bu bölgelerde diğer bütün etmenlerde göz önüne alındığında diğer etmenler ile birlikte nerede ise yavaş yavaş bu bölgeler ortadan kalkmaya başladı. Bu alanda ne kadar ciddi bir işlemin yapıldığı ise orman işletmeleri ile görülmektedir. Özellikle ormanlık araziler açısından ülkemizde eskiden çok kötü bir noktada olan kayseri orman bölge müdürlükleri genel olarak diğer bütün etmenlerde göz önüne alındığında Kayseri çok kötü bir yerdeydi. Kayseri Orman…

Sorgulama