4C Hizmet Dökümü

4C Hizmet Dökümü

 Şifresiz 4C Hizmet Dökümü TEKEL işçilerinin de yer aldığı 4C statüsü, beraberinde soruları da getirmiştir. Buna göre işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak, sendikaya üye olamayacak ve kendilerine ikramiye ödenmeyecektir. Türk Anayasası 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4. Maddesine göre, memurlar A, sözleşmeli memurlar B, geçici personeller C ve işçiler D fıkralarıyla tanımlanmaktadırlar.  4C Hizmet Dökümü 2015 4C statüsündeki işçiler, Devlet memurları Kanunu 4’üncü maddenin c fıkrasında geçici personel’in tarifi veriliyor: “Geçici personel, bir yıldan daha az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna  bakanlar  kurulunca’nca karar verilen görevler ve belirtilen ücret…

Sorgulama