65 Yaş Maaşı Sorgulama

65 Yaş Maaşı Sorgulama

65 Yaş Maaş Sorgulama 65 yaş maaşı diğer adıyla yaşlılık aylığı devletin sosyal bir devlet olmanın gerekliliği olarak 65 yaşını tamamlamış yaşlılar için ödediği cüzi miktardaki aylıktır. Yaştan dolayı artık çalışamayacak durumda olan ve kendisine bakmakla yükümlü kimsenin olmaması durumunda alınabilecek bir maaştır. Devletin bu maaşı ödemesi için öncelikle kişinin 65 yaşını tamamlamış olması şarttır fakat sadece bu şart yeterli değildir. Yerine getirilmesi gereken diğer şartlardan biri kişinin Emekli Sandığı Bağ-Kur Sosyal Sigorta Kurumu da dahil olmak üzere hiçbir kurumdan emekli aylığı almıyor olması gerekmektedir. 65 Yaş Maaş Başvurusu Yani…

Sorgulama