Adres Beyan Formu

Adres Beyan Formu

Adres Beyan Nasıl Yapılır Devlet adres konusundaki dağınıklılığa son vermek için adres kayıt sistemini oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik alt yapı kullanılarak güncel olarak depolanması amacı ile yapılmıştır. Türk Medeni Kanunun 19. maddesine göre her insanın tek yerleşik adresi bulunması zorunludur. Buna “Yerleşim yerinin tekliği” ilkesi denmektedir. Bu ilkeye göre Adres Kayıt Sisteminde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile sadece 1 yerleşik yer belirtilmelidir. Adres Beyan Formu Nereden Alınır Adres Beyan Formunu 2 şekilde verebilirsiniz. Birinci yöntem Türkiye…

Sorgulama