Aksaray İl Spor Müdürlüğü

Aksaray İl Spor Müdürlüğü

Aksaray Spor Müdürlüğü Aksaray gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünün başında Süleyman arısoy bulunmaktadır. Aksaray il spor müdürlüğü kurumunun amaçları arasında gençlere yönelik ve yapılandırıcı sosyal, kişisel gelişmeleri açısından destekleyici bir yol gösterici olması için tespitler yapmak; gençlerin farklı sosyal çevreden gelmelerini ve ihtiyaçlarının farklı olması bakımından kendilerini geliştirme konusunda potansiyellerini uygulayabilmelerini ve kendi başlarına karar alabilme ayrıca aldıkları kararları uygulama sürelerinde çevre ve sosyal hayatlarının her alanının katılımı sağlanmasında destekleyici ve teşvik edici faaliyetlere katılmalarını ve bağlı olduğu kurumların gençlere yönelik hizmetlerde koordine ve birlikteliği sağlamasını sayabiliriz.  Aksaray İl…

Sorgulama