Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü

 Ankara il Milli Eğitim Müdürlüğü Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, başta temel eğitim ve öğretim ile ilgili çalışmalar yapmakta ve bu çalışmaları bağlı bulunduğu bakanlık ile birlikte yürütmektedir. Eğitimi yaygınlaştırmak, eğitimde eşitlik sağlamak, temel eğitimin ihtiyaçlarını karşılamak, öğrenci dosya, disiplin işlerini yürütmek kurumun temel görev ve işleri arasındadır. Kurum bakanlığın görevlerini temsilen yerine getirir.  Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü  Telefon Numarası MEB’e yapılan bağışları toplarlar, basınla iletişimde aracı olurlar, öğrenci burslarını düzenlerler, okul yapımı için arsa temin ederler, okul yapımı işlerini yürütürler, öğretmenlerin ve bakanlık personellerinin resmi işleriyle ilgilenirler, sınav sistemlerinin gereğince…

Sorgulama