Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Ankara  Sağlık Müdürlüğü Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bağlı bulunduğu bakanlığı temsilen, bakanlığa bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında sunulan hizmetlerin bakanlığa uygun bir şekilde yürütüp yürütülmediğini denetlemektedir. Bakanlık, bakanlığa bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatı arasında iletişimi sağlamaktadır. Özel sağlık kuruluşlarının bakanlığa uygun olup olmadığını denetler, acil durumlarda hastane öncesi sağlık hizmetlerini yürütür. Sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin olması için çalışma yürütür. Aile hekimliği başta olmak üzere tüm sağlık hizmetlerini sağlar. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Personel Listesi Kurum sağlık ile ilgili sağlığı geliştirme çabalarında birincil olarak görev alır, görevlerin tümünü yürütür. Ankara…

Sorgulama