Antalya Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Antalya ve çevresi çeşitli beylikler tarafından işgal edilmiştir. Türkler ne kadar kılıçtan geçirilmiş olsa da bu topraklar Keyhüsrev tarafından tekrar geri alınır. Anadolu’da beyliklerin egemen olduğu dönemlerde Antalya halkının ırk ve dinlerine göre ayrı ayrı mahallelerde otururlardı. Ve mahalleleri ayrı ayrı surlar çevirmektedir. Müslümanlar Cuma namazlarında sur kapılarını kapatırlardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Adresi Aynı sistem üzerinde diğer vatandaşlar ve inançları farklı olan kişilerde bu şekilde yaparlardı. Antalya Akdeniz Bölgesinin Batısın da yer almakta olup il merkezi Kuzeyinde Burdur, doğusunda Serik, güneyinde Akdeniz, Batısında ise Korkuteli,…

Sorgulama