E Bildirge

E Bildirge

E Bildirge Nedir E-Devlet yolunda atılan adımlardan biri olan E-Bildirge uzun çileli kuyruklara bir son verilme çabası güdülerek hazırlanmış bir projedir. İşçilerin çıkış-girişlerinin takip edilebileceği, bordrolarının verilebileceği, sigorta borç – harç gibi işlemlerin takip edilebileceği yararlı bir e-devlet kolu olarak tanımlanabilir. E-Bildirge, işverenlerin yapacağı rutin işler tanımlanıp bu yönde düzenlemeler gerçekleştirilerek zaman-mekan ve verimlilik baz alınmış ve bu yönde ilerlemeler kaydedilmiş bir hizmet. SGK E Bildirge E-Bildirge işlemleri sadece işveren yararına değil oluşturulacak olan veritabanı ve bilgi toplama açısından devlete büyük katkı sağlamaktadır. İstatistik oluşturma, işlemlerin kolaylaşması ve bilgi toplama…

Sorgulama

E Borcu Yoktur

E Borcu Yoktur

E Borcu Yoktur Belgesi E-Borcu yoktur belgesi tamamen işverenlerin çok uzun zaman alan SSK’dan borcu yoktur yazısını alamamaktan şikâyetçi olmaları üzerine hızlı bir şekilde projelendirilip hayata geçirilmiştir. Bu belgenin en önemli özelliği, kamu kurumları içinde e borcu yoktur belgesinin internet ortamında verilebilmesine imkân sağlayan ilk örneklerden olmasıdır. Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine giderek zaman kaybedilmesi ve kurumlar arasındaki yazışmaların çok uzun sürmesi dolayısıyla, bu tür bürokratik engellerin kolaylaştırılarak hızlı bir şekilde çözümlenmesi sağlamıştır. Bu belgeyi işverenler kurumlar arası yazışma yapmadan, faks çekmeden, strese girmeden, zamandan ve iş gücünden tasarruf ederek kolayca edinebilmektedirler….

Sorgulama