Kurumlar Vergisi Hesaplama

Kurumlar Vergisi Hesaplama

Kurumlar Vergisi Sorgulama Sermaye şirketlerinin, elde ettikleri kârdan, kanunla belirlenmiş yüzdede ödenen vergiye kurular vergisi denmektedir. Kurumlar vergisi miktarı, “ Kurumlar vergisi beyannamesi” ile devlete bildirilip ödeme yapılır.  Kurumlar vergisinin hesaplanması iş aşağıdaki şekilde yapılır. Öncelikle, bir şirkette bulunabilecek gelir ve giderleri yazarak, örnek bir hesaplama yapalım: 1. Aşama : Ticari Bilanço Kârı’na,  Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin İlave Edilmesidir. 2. Aşama: Kanunen kabul edilmeyen giderlerin ticari bilanço karına ilave edilmesinden sonra ; istisna kazançların bulunan rakam düşülmesi gerekmektedir. 3. Aşama: Kurum kazancının tespit edilmesi sonrası indirimler kazançtan düşülecektir.Böylelikle vergiye tabi…

Sorgulama