E Reçete

E Reçete

E Reçete Şifresi Alma Bu uygulama Sosyal Sigorta Kurumunun alt yapısını hazırlayarak başlattığı ve henüz bu yılın ikinci yarısından itibaren uygulamaya alınan çok yeni bir sistemdir. Bu sistem elektronik ortamda reçetelerin hazırlanacağı sağlık hizmet sunucularının yazılım alt yapısını tamamlamasıyla hastane ve aile hekimliği sitemindeki sorumlu kişilere ve yazılım firmalarına gerekli eğitim verilerek oluşturulmuştur. e-reçete, hekimler tarafından kurumun tanımladığı şekilde oluşturulup medula sistemine elektronik ortamda kaydederek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler, e-reçete olarak tanımlanır. E Reçete Nedir E-reçete, yazılamayacak kişiler kapsamında yabancı ülkelerle yapılan ”Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında kurum tarafından…

Sorgulama