Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Elazığ ve bu gölgeye bağlı diğer illerin orman ve ağaçlandırma işlerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü bakmaktadır. Bu müdürlüğe bağlı Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli, Van Orman İşletme Müdürlükleri bulunmaktadır. Elazığ il sınırları içindeki alanlarla Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü ilgilenmektedir.Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü bahsedilen 8 ille birlikte 70 ilçeyi kapsamaktadır. Bölgesel olarak oldukça geniş bir alandan sorumludur. Bölge müdürlüğüne bağlı 8 işletme müdürlüğü dışında, bu illere bağlı toplam 28 orman işletme şefliği ve bir orman fidanlık müdürlüğü bulunmaktadır. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi…

Sorgulama

Edirne Orman Genel Müdürlüğü

Edirne Orman  Genel Müdürlüğü

Edirne Orman  Genel Müdürlüğü Personel Alımı Edirne büyük şehir olarak tanımlanmadığı için Edirne Orman İşletme Genel Müdürlüğü orman işlerini yürütmektedir. Edirne Orman  Genel Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmaktadır.Edirne Orman İşletme Müdürlüğü bir müdürlük iki de şeflik birimiyle hizmet vermektedir. Şefliklerden birisi merkez şeflik, diğeri ise Uzunköprü Şefliği’dir. Bu müdürlüğe bağlı 382.844 hektarlık arazi mevcuttur. Bu arazilerin 341.279 hektarlık kısmı açık alan olarak geçmektedir. Geriye kalan 41565 hektarlık alan ise ormanlık alanı oluşturmaktadır. Edirne Orman  Genel Müdürlüğü Misafirhanesi İşletme şefliklerine bağlı alanlara baktığımızda ise Edirne İşletme Şefliği’ne bağlı…

Sorgulama

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Düzce orman ve ağaçlandırma işlerine çalışan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü bakmaktadır.  Düzce Orman İşletme Müdürlüğü de büyük şehir sayılan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlıdır.Düzce Orman İşletme Müdürlüğü’nün bağlı birimlerine baktığımızda, bir müdürlük ve buna bağlı çalışan on bir işletme şefliği bulunmaktadır. Şeflikler Asar işletme şefliği, aksu işletme şefliği, Çiçekli işletme şefliği, Cumaova işletme şefliği, Darıyeri işletme şefliği, Düzce işletme şefliği, Konuralp işletme şefliği, Melen işletme şefliği, Odayeri işletme şefliği, Samandere işletme şefliği ve Tatlıdere işletme şefliğinden oluşmaktadır. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Düzce Orman…

Sorgulama

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak bağlı bulunduğu ilin ağaçlandırma, toprak rehabilitasyonu ve muhafazası ve fidanlık işlerini yürütmektedir.Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan dokuz adet işletme şefliği bulunmaktadır. Şeflikler Diyarbakır İşletme Şefliği, Çermik İşletme Şefliği, Dicle İşletme Şefliği, Hani İşletme Şefliği, Hazro İşletme Şefliği, Mardin İşletme Şefliği, Midyat İşletme Şefliği, Mazıdağı İşletme Şefliği ve Savur İşletme Şefliği şeklinde sıralanabilir. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü Mardin orman işleriyle de ilgilenmektedir. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Mardin orman işleri müdürlük ile değil…

Sorgulama

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Denizli ve Uşak illeri sınırlarını kapsayan tüm orman işleri, ağaçlandırma ve toprak muhafaza işlerini yürüten bir kurumdur.Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Acıpayam, Çal, Çameli, Denizli, Eskere, Tavas, Uşak orman işletme müdürlükleri bağlı çalışmaktadır.  Diğer bir bağlı birim de Denizli Fidanlık Müdürlüğü’dür. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı çalışan bir kuruluştur.  Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nün Denizli sınırları içerisinde sorumlu olduğu alan 1.206.311 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Bu alanın 546.127 hektarlık kısmı toplam orman alanını oluşturmaktadır. Denizli Orman…

Sorgulama

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Çorum Orman İşletme Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmaktadır.Çorum Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan yedi adet işletme şefliği bulunmaktadır. Şeflikler Çorum İşletme Şefliği, Laçin İşletme Şefliği, Mecitözü İşletme Şefliği, Osmancık İşletme Şefliği, Sungurlu İşletme Şefliği, Urlu İşletme Şefliği, Koyunbaba İşletme Şefliği sıralanabilir. Çorum ilinin genel toprak alanı 1.254.513 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.  Bu genel toprak alanının ormansız alan olarak adlandırılan kısmı 880.688 hektarlık yani %70’lik bir alanı oluşturmaktadır. Çorum Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Geriye kalan 373.825 hektarlık alan toplam orman alanıdır….

Sorgulama

Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü

Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü

Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü Çankırı ilinin 458,886 hektarlık alanından sorumlu bir birimdir.Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı birimler bir müdürlük, bu müdürlüğe bağlı çalışan dört işletme şefliğidir. Bağlı bulunan şeflikler, Çankırı Orman İşletme Şefliği, Sarıkaya Orman İşletme Şefliği, Şabanözü Orman İşletme Şefliği ve Yapraklı Orman İşletme Şefliği’nden oluşmaktadır. Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü’nün yönetim kadrosunda bir işletme müdürü, bir işletme müdür yardımcısı, merkez birimde çalışan bir merkez şefi, diğer birimlerin şefleri,  Çankırı merkez teşkilata…

Sorgulama

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Çanakkale ağaçlandırma, toprak muhafaza ve orman işlerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü bakmaktadır.Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü bir müdürlük ve buna bağlı çalışan sekiz işletme şefliği birimiyle hizmet vermektedir. Hizmet veren birimler Eceabat Şefliği, Gelibolu Şefliği, Gökçeada Şefliği, İntepe Şefliği, Kirazlı Şefliği, Lapseki Şefliği, Umurbey Şefliği, Çanakkale Şefliği’nden oluşmaktadır. Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarına bağlı 331.556 hektarlık bir alan mevcuttur. Bu alanın 161.076 hektarlık kısmı ormansız alan iken 170.480 hektarlık kısmı ormanlık alandan…

Sorgulama

Burdur Orman İşletme Müdürlüğü

Burdur Orman İşletme Müdürlüğü

Burdur Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Burdur Orman İşletme Müdürlüğü olarak Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak bulunduğu Burdur ili ve ilçelerine ormancılık ve yeşil oluşuma destek veren bir kurumdur.Burdur Orman İşletme Müdürlüğü bulunduğu çevre ve ortamda yeşil alanların tespiti ve yeniden düzenlenmesi, halkın kullanımına uygun yeşil alanların düzenlenmesi ve mesire yerlerini oluşturma, bakımını yapma , su havzalarının tespiti ve çevresinin ağaçlandırılması ve peyzaj çalışmaları yapmak ağaç türlerinin tespiti ve düzenlemesinin yapılması, Orman sahasında üretim yapılması ,kesim,depolama işleri için halkın çalıştırılması işlerini takip etmek ,Doğal yaşamın desteklenmesi açısından plan ve…

Sorgulama

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Bolu Orman Bölge Müdürlüğü olarak 1951 yılından bu yana Bolu ve çevresindeki ilçelerimize hizmet vermektedir. Kendinden sonra kurulan 4 tane işletme müdürlüğüne sahip olan bölge müdürlüğümüz yıllık plan ve projeleri ile Kendine bağlı geniş bir bölgede hizmet vermektedir. Ormanlarımızın bakımı ve devamlılığının sağlanması için teknik ve ekonomik şartlarda idare etmek ,asli ve tali orman ürünlerinin tespiti ve çoğaltılması için çalışmaların yapılması,üretim ,taşıma,depolama,işini  yapmak veya yaptırmak ,bu ürünlerin envanterinin çıkarılması yurtiçi ve dışında pazarlamak asli görevlerimiz arasındadır. Ormancılık işleri için bütün eleman ve araç ,gereçlerin…

Sorgulama

Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü

Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü

Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü olarak Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Bitlis ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren bir kurumdur.Amacımız; Bitlis ili ve ilçelerine ormancılık, yeşil alanlarında çalışma yapmak ve ağaçlandırma politikası uygulamak ve ekolojik dengelere zarar vermeden yaban hayatının devamını sağlamak,ağaç türlerinin tespiti ve uygun şekilde çoğaltılmasına yardımcı olmak ,üretim ,taşıma, satış ,depolama işlemleri yapmak , kırsal alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapmak için eleman çalıştırılması , insanların kullanımı amacıyla mesire yerleri düzenlemesi çalışmaları yapmak,uzun ve orta vadeli ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları tespit etmek ve…

Sorgulama

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü olarak Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Bingöl ili ve ilçelerine yeşil alan kazandırılması ve olan yeşil dokunun, ormanların bakımı ve kırsal alanların ağaçlandırılmasını temin etmek için çalışır.Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü’nün genel amaçlarından kısaca bahsedecek olursak; Bölge Müdürlüğü mevzuatına bağlı kalmak, plan ve proje üretmek ve uygulamak ,Yıllık plana bağlı kalmak , Hizmet sahası olan Bingöl ve ilçelerinde ağaç üretimi , depolanması, yakacak odun için kesim yerlerinin tespiti için çalışmalar yapmak , Bu bölümde bulunan yangın yerlerinin tespiti ve önlemlerinin alınması…

Sorgulama

Nevşehir Orman işletme Müdürlüğü

Nevşehir Orman işletme Müdürlüğü

Nevşehir Orman işletme Müdürlüğü Personel Alımı Bir ülkenin can damarları ve akciğerleri görevini yapan ormanlar, ülke coğrafyası içinde en önemli değerleridir. Sadece kişilerin göz zevkini okşayarak, onlara güzel bir ortam sağlamazlar. Kendi içinde birçok canlıyı da barındırırlar. Bu canlılara barınak, beslenme ve üreme ortamı da sağlarlar. Baharla birlikte canlanan ormanlar, aynı zamanda birçok canlının da, bazen evi, bazen ise geçici konaklama merkezidir. Bu yönüyle çok değerli olan ormanlarımız her ilde ve bölgede devlet koruması ve kontrolü altındadır. Nevşehir Orman işletme Müdürlüğü yangınlarla mücadelede çok başarılı bir teşkilattır. Nevşehir Orman işletme…

Sorgulama

Muş Orman İşletme Müdürlüğü

Muş Orman İşletme Müdürlüğü

Muş Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Muş Orman İşletme Müdürlüğü yetki olarak Elazığ Bölge müdürlüğüne bağlıdır. Muş ili ve ilçelerine hizmet vermektedir. Bölge müdürlüğünün esas ve uygulamalarına göre çalışmalarına devam etmektedir. Arazinin engebeli olması ve araçların doğa şartlarına göre kullanımı ile ilgili işleri yapmaktadır. Bulunduğu il için orman arazilerinin tespiti ve ağaçlandırılması ağaç türleri ve yaban hayatındaki canlıların tespiti görevleri arasındadır. Bunların tespitinden sonra ormanları ekolojik düzenlemeyle kullanışlı hale getirmek ve ekonomik,ticari, teknolojik, ekosisteme uygun bir şekilde yeniden düzenlemek görevleri de bulunuyor. Muş Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi Muş Orman İşletme…

Sorgulama

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü olarak Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Bilecik ve ilçelerine ormancılık ve yeşil alanların korunması ,oluşturulması, yaygınlaştırılması, yangın bölgelerinin tespiti, ağaç üretimi ,ağaç depolanması, ağaç kesim yerlerinin tespiti, doğal afetlerle oluşan ağaç zararının telafisi ve önleminin alınması çalışmalarını yapar ve Bölge müdürlüğümüze rapor veririz.Amacımız temiz ve yeşil çevre , insanların oturabileceği yerlerin tespiti ,mesire yerlerinin oluşturulması çalışmaları yapmak ve bunları yaparken de Bilecik ili ve ilçelerindeki orman vasıflı arazilerin envanterinin çıkarılması ve bu bölgelerdeki ağaç ve doku türlerinin tespiti ve…

Sorgulama

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü olarak Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak bulunduğumuz Bayburt ili ve ilçelerimize yeşil alanlar oluşturma , orman arazilerinin tespiti ve düzenlenmesi , mesire yerleri oluşturma ve halkın hizmetine sunma, su havzalarının tespiti ve çevresindeki kırsal alanlarda ormancılık çalışmaları yapma, yaban hayatını araştırma ve canlıların koruma altına alınması ,kontrol ve düzenlemeler yapma görevlerimiz vardır.Bayburt Orman İşletme müdürlüğü olarak bölgemizde bulunan ağaç türleri tespit edilmiş olup ağaçlandırma yapılırken türleri azalmış veya kaybolmaya yüz tutmuş türlerin çoğaltılması için planlı ,projeli çalışmalar yapmak görevimizde…

Sorgulama