Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamak amacı ile kurulan bölge müdürlüğüdür. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik şartlara  göre idare etmekte ve işletmektedir Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve tedarik etmek de yine bölge müdürlüğünün görevleri arasındadır. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi Ormanları imar…

Sorgulama