E Bildirge

E Bildirge

E Bildirge Nedir E-Devlet yolunda atılan adımlardan biri olan E-Bildirge uzun çileli kuyruklara bir son verilme çabası güdülerek hazırlanmış bir projedir. İşçilerin çıkış-girişlerinin takip edilebileceği, bordrolarının verilebileceği, sigorta borç – harç gibi işlemlerin takip edilebileceği yararlı bir e-devlet kolu olarak tanımlanabilir. E-Bildirge, işverenlerin yapacağı rutin işler tanımlanıp bu yönde düzenlemeler gerçekleştirilerek zaman-mekan ve verimlilik baz alınmış ve bu yönde ilerlemeler kaydedilmiş bir hizmet. SGK E Bildirge E-Bildirge işlemleri sadece işveren yararına değil oluşturulacak olan veritabanı ve bilgi toplama açısından devlete büyük katkı sağlamaktadır. İstatistik oluşturma, işlemlerin kolaylaşması ve bilgi toplama…

Sorgulama