Manisa İl Tarım Müdürlüğü

Manisa İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi

İlimizin yüzölçümü 13.458.302 Da olup, işlenebilir tarım arazisi varlığı 5.151.928 Da dır. Toplam tarımsal alanların % 37,7 si sulanabilir durumdadır. İl genelinde Manisa İl Tarım Müdürlüğümüze kayıtlı 66.351 tarım işletmesi bulunmakta olup, bu işletmeler genel olarak Türkiye genelinde olduğu gibi parçalı arazi yapısına sahiptir. Tarım işletmelerinin kullandıkları arazilerin yaklaşık % 30’u 20 dekar ve daha küçük parsel büyüklüğüne sahip olup, ancak % 9’u 100 dekardan büyük parsele sahiptir.

Manisa İl Tarım Müdürlüğü İletişim

İlimizin tarımsal arazileri; 2.827.942 dekarla Tarla, 890.079 dekarla zeytin, 731.916 dekarla bağ, 334.087 dekarla sebze ve 210.619 dekarla meyve üretim alanı olarak kullanılmaktadır.  İlimizde 1.229.000 dekar ekim alanı ile en fazla ekimi yapılan ürün buğdayın üretim değeri 214.815.000 TL olmasına rağmen 1.184.536.160 TL üretim değeri ile sultani çekirdeksiz üzüm 1. sırayı almaktadır.        Verimli toprakları ile ülkemizin önde gelen tarım kentlerinden biri olan ilimiz, Manisa il tarım müdürlüğümüzün ilimiz arazilerinde verimi dehada artırabilmek için, çiftçilere tarımda ne gibi faktörlere dikkat edilmesi gerektiği konusunda etütler yaparak çiftçilerimizi bilinçlendirmektedir.

Manisa İl Tarım Müdürlüğü Adresi

Bakanlığımızın tarım sektörü üzerinde amacı çiftçileri tarımsal her konuda bilinçlendirmektir. Manisa il tarım müdürlüğümüzde bakanlığımızın bu amacına ortak olarak Manisa ilimizde bir dergi çıkarmaya karar verdi. Bu dergi neticesinde ilimiz çiftçilerine teknolojik bağlamda ve gübreleme sulama gibi alanlarda ne gibi problemleri varsa bunlara çözüm sunmaktadır.
Related posts

Leave a Comment