Mebbis İks 2014

E Okul Mebbis

Eğitim süreci boyunca maalesef her okul aynı seviyede ve düzeyde eğitim vermeyebilir. Yapılan çalışmalar yeni gelişen teknoloji sayesinde bu seviye neredeyse aynı yerlere gelmiştir. Eğitime olan talep artmış yapılan tüm çalışmaların sonuçlarında sağlam meyveler alınmıştır. Bu çalışmalar ile okuma oranları artmaya başlamış ve okuma yazma oranında belirli bir şekilde yükselme yaşanmıştır.

Mebbis  Öğrenci Girişi

Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığınca daha iyi bir eğitim fırsatı sunulmuş ve gelişen teknolojiye ayak uydurulmuştur. Yapılan çalışmalar da Mebbis İks‘nin yararlı bir proje olduğu konusunda hemfikir olunmuştur. Mebbis İks geniş açılımı ilköğretim kurum standartları anlamına gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda okulda öğrencilere hangi düzeyde eğitim verildiğine dair bilgilerin toplanmasına ve planlamaların yapılmasına araç olacak iç denetim ve öz değerlendirme konusunda yardımcı olacak bir sistemdir.

Veli İks

İlköğretim Kurum Standartları (İKS) okulların belirlenen alanlardaki durumlarını tespit etmek amacı ve okullar arası kalite farklılıklarını azalmak için geliştirilen bir sistem özelliğini taşımaktadır. Daha iyi bir eğitim için Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan bu proje sayesinde birçok okul seviyesi yükselmiş ve kaliteli bir eğitim imkânı sunulmuştur.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

Yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanması ile birçok öğrenci edinilmiş ve farklı bölgelerimizde teknik çalışmalar sayesinde öğrenciler farklı yetenekler kazanmıştır. Bir doğu ilimizde bundan beş sene önce internet daha köye girmemişken bugün okullara kadar ulaşmış batı ilindeki öğrenciler gibi seviyeli bir eğitim alma imkanı sunulmuştur. Bu proje ile veliler öğrencilerinin öğretmenlerine not verecek ve kaliteli  bir eğitim için yapılması gereken ne varsa velilerin karşısına sunulmaktadır.

E Okul Yöneyim Sistemi

Bu proje ile birçok veli öğrencilerinin öğretmenlerini hem tanıma hem de başarılı bir eğitim için ailenin neler yapması gerektiğini öğrenmektedir.  Mebbis İKS yani ilköğretim kurum standartları amaçlarına ulaşmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok velinin öğrencinin ve öğretmenin her zaman etkileşim ve iletişim halinde olmasına olanak sağlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığının her ilde ve okulda aynı eğitim ve öğretim seviyesini eşitlemek amacıyla yapmış olduğu bu proje sayesinde gelişen ve değişen dünyanın olanakları sunulmuştur.
Related posts

Leave a Comment