Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Ülkemizde 13 milyon kayıtlı araç olduğunu düşünürsek toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren bir vergi türüdür. Motorlu taşıtlar vergisini, motorlu taşıtlar, bütün, kara, deniz, hava taşıtlarının ödemekle yükümlü olduğu vergi türüdür. Bu vergi:

-Trafik Şubelerine kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları

-Ulaştırma bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil olmuş uçak ve helikopterleri kapsar.

-Ayrıca Liman ve Belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz araçlarını kapsamaktadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2014

Motorlu taşıtlar vergisi ödemesi her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir. Takvim yılının ilk altı ayında taşıtın yapısında bir değişiklik olması durumunda verginin arttırılıp azaltılması durumunda ikinci taksit ödemesi bu oluşan yeni duruma göre düzenlenir. Motorlu taşıtlar vergisi ödemesini tek seferde yapmak mümkündür. Ancak bunun için erken ödeme indirimi bulunmamaktadır. Yapılan ödemelere ait makbuzlar çok önemlidir ve mutlaka saklanmalıdır. Aracın devri durumunda yaşanan en önemli sıkıntılardandır.

Mtv Ödeme

Motorlu taşıtlar vergisi ödemesinden muaf olan taşıtlarda vardır. Bunlar Devlete, İl Özel İdarelere ve belediyelere ait taşıtlar bu vergiden muaf tutulurlar. Ayrıca yabancı konsolosluklara ait taşıtlarda Motorlu taşıtlar vergisi ödemezler. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen, İflas İdaresine devredilen taşıtlar ve bankalara ait taşıtlarda vergiden muaf tutulurlar.% 90 dan fazla özrü bulunan kişilere ait olan araçlardan da motorlu taşıtlar vergisi alınmamaktadır.

Taksitli Mtv Ödeme

Kayıtlı bir aracın motorlu taşıtlar vergisi ödememesi için mutlaka hurdaya çıkmış olması gerekir. Hurda olabilmesi içinde vergi borcunun olmaması gerekir. Vergi borcunu kapatarak aracınızı hurdaya çıkarmanız gerekir, yoksa mükellefiyet ömür boyu devam eder.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

Motorlu taşıtlar vergisini ödememeniz durumunda her ay % 2,5 oranında gecikme zammı uygulanır. Bu tutarlar belli bir rakama ulaştığında Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi taşıta haciz işlemi uygular. Siz aracı satmak istediğinizde ise bu borcu ödemeden temiz kâğıdı vermez ve aracın devri mümkün olmaz. Bazen araçların kasko değeri çok düşük olmasına rağmen vergisi çok yüksektir. Ödenecek yıllık vergi taşıtın kasko değerinin % 4 ünden fazla ise Motorlu taşıtlar vergisi indirimli ödenebilir, ancak bunun için bir dilekçe verilmelidir.
Related posts

Leave a Comment