Muğla Orman Bölge Müdürlüğü

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla ili ve ilçelerinde hizmet vermektedir. Orman ve orman kaynaklarının korunması, düzenlenmesi, türlerinin envanteri ve doğaya uyumlu çoğaltılması, ekolojik dengelerin korunması ve çok yönlü ağaçlandırma projeleri üretmek bölge müdürlüğü hizmet sahasında olan işlerdir. Yer şekillerine göre çalışan çok sayıda personel ve araç kullanılmaktadır. Bölge müdürlüğüne bağlı ilçelerdeki işletmelerin her türlü ihtiyacını da bölge müdürlüğü karşılamaktadır.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak ;Ormanlarımızın gelişmesine , usulsüz kullanımına , yağma edilmesine, afetlere, muhtelif doğal zararlara karşı korumak görevleri arasındadır. Ayrıca ormanlık alanın gelişmesi yaban hayatının  devamını temin etmek  ve teknik ,ekonomik, ekolojik şartlara göre ormanlık arazilerin tespiti ve kullanıma uyarlanması, ağaçlandırma , üretim ve depolama  işlemleri gibi daha bir çok faaliyeti vardır. Orman Bölge Müdürlüğü ağaçlarımızın yurt içinde işlenmesi ve yurt dışı kullanımına hazırlamak için gerekli araç ve gereçleri temin eden bir kurumdur.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü İletişim

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak ağaçlarımızın envanter bilgileri çıkartılıp ormanlarımızın gençleştirilmesi ve imar , ıslahının yapılması gibi hizmetleri de yapmaktadır. Orman ve kaynaklarının tespit edilmesi , milli parlar oluşturma ve mesire yerleri oluşturma ve kullanıma açma hizmetleri de Bölge Müdürlüğünce takip ve kontrol ediliyor.  Bölge Müdürlüğünde orman alanları haricinde kırsal bölümlerde devamlı çalışma olmaktadır. Bunun için yeterli araç ve gereçlerin sağlanması da bölge müdürlüğümüz tarafından sağlanıyor.
Related posts

Leave a Comment