Muş İl Tarım Müdürlüğü

Muş İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi

Muş ekonomisi tarıma dayanır. Sanayi gelişmemiştir. 10 kişiden fazla işçi çalıştıran sanayi iş yeri sayısı 5’i geçmez. Faal nüfusun % 85’i tarımla uğraşır. Tarla tarımı hayvancılıktan sonra gelir. “Velikanı” peyniri ve kilimi meşhurdur.İlimizde Muş tarım il müdürlüğümüzce tarım alanında kalkınma etütleri yapılmaktadır. Çiftçilerimiz tarım faaliyetlerinde ne gibi sorunlarla karşılaşabilir ve tarım faaliyetleri boyunca oluşan problemleri giderme konusunda kurumumuz tarafından çiftçilerimizi bilinçlendirme projeleri yapılmaktadır.

Muş İl Tarım Müdürlüğü İletişim

Yine Muş İl Tarım Müdürlüğümüz çiftçilere tarım alanlarında ürün verimi sağlamaları için birçok desteklemeler yapmaktadır. Bunlardan bazıları, sulama alanında gelişmiş teknolojik ekipmanlar ile tarım alanlarının daha verimli ve çiftçiler açısından işlerini kolaylaştırıcı imkânlar sağlamaktadır. Sulama alanlarında da gelişmiş sulama ekipmanları ile ekilen arazilerin su ihtiyacı daha verimli bir şekilde gelişmesi için Muş tarım il müdürlüğümüzce desteklemeler yapılmaktadır.İl topraklarının % 53’ü çayır ve meralarla, % 11’i orman ve fundalıklarla ve % 33’ü ekili ve dikili alanlarla kaplıdır. Ovalar bozkır görünümündedir.

Muş İl Tarım Müdürlüğü Adresi

Yaylalar ve platolar uzun müddet karla örtülü kaldığı için yeşilliğini uzun müddet muhafaza eder. Ormanlarda meşe çoğunluktadır. Tarıma elverişsiz arazi % 3’tür.İlimizde tarla ekim alanı az ve iklim şartları elverişiz olduğundan ürün çeşidi pek yoktur. En çok tahıl üretimi yapılan ilimiz genelinde hayvancılık tarımdan önce gelir. Sebzecilik ve meyvecilik gelişmemiştir. Az miktarda kavun, karpuz, üzüm ve lahana yetişir. Başlıca ürünleri buğday, arpa, mısır, nohut, tütün ve şekerpancarıdır.

 

Muş İl Tarım Müdürlüğü İçin Tıklayınız.
Related posts

Leave a Comment