Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı

Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamak amacı ile kurulan bölge müdürlüğüdür. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik şartlara  göre idare etmekte ve işletmektedir Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve tedarik etmek de yine bölge müdürlüğünün görevleri arasındadır.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi

Ormanları imar ve ıslah etmek, silvil, kültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak, yaşlanan, ömrü tamamlayan, bir şekilde zarar gören ormanları yenilemek de yine bölge sorumluluğundadır. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde ona bağlı diğer orman işletme müdürlükleri ile tam bir uyum içindedir. Bu sayede tüm bölgede gerek koruma, gerek yenileme, gerekse avlanma yasaklarını tam uygulatmaktadır. Ayrıca ,üretim, ağaçlandırma, yangın  yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman yolları ağını tespit etmektedir.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü İletişim

Böylece yeni  projeler  dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahalarıyla ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlamaktadır. Küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerini yaparak bölgede işlerin aksamamsı ve süratle ilerlemesini sağlamaktadır.Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, bulunduğu konum ve doğal zenginlikleri ile insanlara en iyi hizmeti,  kaliteli şekilde sunarak, doğal yapıyı da korumaktadır.
Related posts

Leave a Comment