Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü

Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi

Şanlıurfa Türkiye’nin tarımsal faaliyetlerinin %13’ünü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarım faaliyetlerinin de %35’ini gerçekleştiren bir ildir. Geçim kaynağının %73’ü tarımsal faaliyetlerin oluşturduğu bu ilde tarım, hayvancılık, gıda gibi alanlardaki denetleme, iyileştirme ve takip etmeyi Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü gerçekleştirmektedir.Şanlıurfa’da ekilebilir alan yaklaşık 1.200.000 hektarlık alandır. Güneydoğu Anadolu Projesi sayesinde sulanan tarımsal alan arttığı için tarımsal verimde de artış gözlenmektedir. En çok buğday üretimi görülmektedir. Buğdaydan sonraki sırayı mısır ve pamuk takip etmektedir.

Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü İletişim

Yerel iş gücü tarıma dayandığı için Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü’ne çok iş düşmektedir. Üretimini yaptıkları ürünlere pazar bulmak, üretimde kaliteyi yakalamak ve ekilebilir alanların korunmasını sağlamak bu görevlerin başında gelir. Hayvancılıkta da yerli hayvan sayısında azalma olduğu için yerli hayvan üretilmesi konusunda çeşitli projeler yapılmaktadır. Tarım müdürlüğü sulama olanakları kısıtlı olan ilde nasıl bir yol izleneceği konusunda çalışmalar düzenlemektedir. Yerli üretimle ilgili çiftçiler eğitilmekte, toprakların muhafazası için gerekli kontroller yapılmaktadır.

Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü Adresi

Müdürlük bünyesinde ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, veteriner teknisyenleri, hukuk danışmanları ve işçiler yer almaktadır. Ayrıca il müdürlüğüne bağlı bir adet ziraat mühendisi teknik müdür yardımcısı, bir adet de veteriner hekim olan idari müdür yardımcısı görev yapmaktadır.Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü GAP dışında kendi bünyesinde de projeler yürüterek tarımsal faaliyetlerde canlılığı sağlamayı hedeflemektedir.
Related posts

Leave a Comment