Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa İli sınırları içinde görev yapan, çevrenin ve ormanların korunmasını ve geliştirilmesini sağlayan önemli bir kurumdur. Müdürlük, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olan Orman Genel Müdürlüğü kapsamında olarak görev yapmaktadır.Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü’nün amacı, il sınırları içinde bulunan ormanlar ve yeşil alanların korunmasını sağlamaktır. Bu kapsamda, ilde bulunan mevcut fidanlıkların ve orman alanlarının gelişmesi, korunması, zarar görmemesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi

Yeni açılacak ormanlık alanların belirlenmesi, yeni fidan dikimi ve ürünlerin sağlıklı şekilde geliştirilmesi de çalışmaların bazılarıdır. Bölge Müdürlüğü, ilin, erozyon, toprak kayması, yangın gibi doğal afetlerden etkilenmemesi için önlemler alır ve mevcut olaylardan halkın ve doğanın zarar görmemesi için önlemler alır. İmar ve ıslah çalışmaları da kurumun çalışmaları arasındadır. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, çoğu arazilerinde kuraklık görülen ilin sınırlarında yoğun çalışmalar yapmaktadır. İlin içinde bulunduğu coğrafya, yoğun şekilde kuraklık görülen bir alandır.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü İletişim

Bu nedenle, bölge müdürlüğü yoğun şekilde fidan dikimi ve bakımıyla, mevcut ağaç ile ormanların zarar görmeden büyümesi ve gelişmesi için planlı şekilde görev yapmaktadır. Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğun sıcak ve kuraklık, bölgeyi orman yangınlarına açık hale getirmektedir. Bu anlamda idare, istenmeyen olayların yaşanmaması için sürekli arazi kontrolü yapmaktadır.  Öte yandan, il sınırları içinde ormanların önemi ve ağaç dikimi konusunda halkı bilinçlendiren çalışmalar da özenle devam etmektedir.
Related posts

Leave a Comment