Siirt Orman İşletme Müdürlüğü

Siirt Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne, bağlı olarak faaliyet gösteren Siirt Orman İşletme Müdürlüğü görev ve yetkileri, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili müdürlükler kanun ve kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenmiştir. Bu hükümler gereği uygulamalarını ve faaliyetlerini sürdürmektedir.Siirt Orman İşletme Müdürlüğü, Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamak amacı ile kurulan işletme müdürlüğüdür.  Tüm orman ve doğal yaşamla ilgili, bakım, onarım, yeniden yapılanma ve düzenlemeler bu müdürlükler tarafından yapılmaktadır.

Siirt Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi

Bu bağlamda yangın yolları, yangın tahliye kanalları, doğal yaşamı koruma çalışmaları, milli parkların korunması ve düzenlenmesi de bu müdürlüklerin görev ve yetki alanları içindedir. Ormanları imar ve ıslah etmek,  kültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak, yaşlanan, ömrü tamamlanan, bir şekilde zarar gören ormanları yenilemenin yanında soyu tükenen hayvanların üreme ve devamlılığını sağlamakta bu kurumların sorumluluğundadır.Siirt Orman İşletme Müdürlüğü, . Böylece mevcut ağaçların ömrü uzatılmaktadır.

Siirt Orman İşletme Müdürlüğü İletişim

Ayrıca kuşların, daha rahat konaklamaları için ağaçlara yapay yuvalar koyarlarken,  çok soğuk havalarda, belli bölgelere hayvanların beslene bilmeleri için yiyecekler konmaktadır. Sıcak yaz günlerinde ise hayvanların geçiş bölgelerine, su koymaktadırlar. Bu sayede su bulunmayan yerlerdeki hayvanlar susuz kalmamaktadırlar.Siirt Orman İşletme Müdürlüğü de diğer işletme müdürlükleri, gibi bölge müdürlüklerine, bölge müdürlükleri vasıtası ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlıdır.
Related posts

Leave a Comment