Sinop Orman İşletme Müdürlüğü

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü, 11.04.1977 tarihinde Sinop Orman Bölge Müdürlüğü olarak kurulan, il bazında çalışmaya başlayan müdürlük bir süre faaliyetlerini bu şekilde sürdürmüştür. Daha sonra yapılan değişiklikle, 01/08/1982 de Sinop Orman Bölge Müdürlüğü kapatılarak, bünyesindeki işletmeler Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğe bağlanmıştır. 16.01.1992 tarih ve 2643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün kurulmasıyla Kastamonu ili mülki hudutları dahilinde hizmet vermeye başlamıştır.

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi

24.10.2011 tarih ve 28094 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/2223 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tekrar kapatılarak, kurum Sinop Orman İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Müdürlük çeşitli şubelerden oluşmaktadır. Görevi milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak, yanı sıra ise gerekli tüm bakım, yenileme, yeniden ağaçlandırma,budama işlerini de en sağlıklı şekilde yapmaktır. Bunun yanı sıra üretim, ağaçlandırma, yangın  yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman yolları ağını tespit etmektedir.

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü İletişim

Böylece yeni  projeler  dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahalarıyla ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlamaktadır.Sinop Orman İşletme Müdürlüğü yaptığı güzel çalışmalar ve düzenlediği orman sahaları, piknik alanları ile bölge halkına hizmet vermektedir. Sadece bölge halkının değil, tüm gelen misafirlerinin memnun kaldığı, cennetten bir parça olan Sinop merkezi ve ilçeleri ülke turizmine büyük katkı sağlamaktadır. Sinop yöresi, birçok medeniyete konaklama alın olduğundan zengin bir tarihe sahiptir.
Related posts

Leave a Comment