Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü

 Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı

Ülkemizde orman alanlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla kurulan Orman Bakanlığı, 1839 yılından bu yana görevini sürdüren bir kurumdur. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü eliyle, mevcut ormanları korur, geliştirir ve yeni belirlenen alanlarda fidancılık faaliyetlerini yürütür. Ülkemizdeki tüm illerde ise, Orman işletme müdürlükleri veya orman bölge müdürlüğü bakanlığa bağlı olarak yerel alanda görev yapar. Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü de bu kurumlardan biridir.

Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi

Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü, il sınırları içinde çalışmalar yapmaktadır. İl alanı içinde, ormanların korunması, geliştirilmesi, yangın gibi istenmeyen olaylardan ağaçların korunması, bakımı gibi gerekli çalışmaların yapılmasını kapsamaktadır. Erozyon, topak kayması gibi istenmeyen doğa olaylarından korunma önlemlerinin alınması da kurumun görevleri arasındadır. Orman sahalarının geliştirilmesi de oldukça önemli bir konudur. Bu nedenle, müdürlük, yeni ormanlık alanların tespiti ve fidanlar dikilmesi konusunda da çalışmalar yapmaktadır. Dikilen ürünlerin sağlıklı büyümesi için önlem de alınır ve ağaçların düzenli bakımı yapılır.

Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü İletişim

Şırnak Orman Bölge Müdürlüğü, doğanın ve özellikle orman arazilerinin ilaçlanması konusunda da çalışmalar yapmaktadır. Öte yandan, halkın ağaçlandırmaya karşı bilinçlenmesi, kaçak ağaç kesiminin önlenmesi de çok önemlidir. Müdürlük bu konuda halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Genellikle, sıcak ve kurak iklimi olan bölgede mevcut ağaçların korunması çok önemlidir. Bu nedenle, müdürlük il sınırları içinde yeni ağaç dikimine oldukça önem vermektedir.
Related posts

Leave a Comment