Sivas Orman İşletme Müdürlüğü

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü, T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Orman işletme müdürlüklerinin görev ve yetkileri çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu görev faaliyetler ilgili kanunlarla ve kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmiştir. Bu görevleri yaparken bağlı bulunduğu bölge müdürlüğü ile koordineli çalışmaktadır.

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi

Bölgeye dikimi yapılan ağaçların seçiminde çok yıllık, mevsimsel ve dayanıklı olmasına dikkat edilmektedir. Ayrıca ağaçların dikimi yapılırken, dikim mesafelerinin ayarlanmasına ve belli bir standart ölçünün kullanılmasına özen gösterilmektedir. Çıkacak orman yangınlarında ağaç kayıplarını en aza indirmektir. Sivas Orman İşletme Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığının onlara sunduğu ve öngördüğü talimatlar doğrultusunda hareket etmektedir. Ormanlık alanlarda her yıl budama, aşılama, anız temizliğinin yanı sıra ilaçlamada yapılmaktadır. Böylece mevcut ağaçların ömrü uzatılmaktadır. Ayrıca kuşların, daha rahat konaklamaları için ağaçlara yapay yuvalar koyarlarken,  çok soğuk havalarda, belli bölgelere hayvanların beslene bilmeleri için yiyecekler konmaktadır.

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü İletişim

Sıcak yaz günlerinde ise hayvanların geçiş bölgelerine, su koymaktadırlar. Bu sayede su bulunmayan yerlerdeki hayvanlar susuz kalmamaktadırlar.Sivas Orman İşletme Müdürlüğü, yetişmiş elemanları, kalifiye personeli ile bölgede doğal kaynaklar ve orman alanlarını muhafaza,  koruma ve yeniden düzenlenmesinde büyük emek harcamaktadırlar. Üretim, ağaçlandırma, yangın tahliye yolları, orman ve orman yolları ağını tespit, düzenleme, proje çalışmalarını yapmak için, bakanlıkça düzenlenen usul ve esaslara uygun hareket etmektedir.
Related posts

Leave a Comment