Tokat Orman İşletme Müdürlüğü

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı

Karadeniz Bölgesinde bulunan illerimizden olan Tokat, beğenilen yerleşim yerlerinden biridir. İlin en önemli özelliklerinden biri yeşil ağırlıklı coğrafyasıdır. Bu durum da, ağaç ve diğer yeşil bitki örtüsünün yaygın şekilde yetişmesine olanak sağlamaktadır. Tabiatı korunması için çalışan resmi kurum ise, Tokat Orman İşletme Müdürlüğüdür. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir kurumdur. Resmi devlet daireleri olan kurumlar, merkezde ise, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na tabidir. Müdürlük, il bazında, ormanlık bölgelerle ilgili çalışma esasına dayanmaktadır.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi

Ormanların korunması, orman yangınlarının önlenmesi ve durumla karşılaşıldığında söndürme yapılması ve yanan alanların yeniden ağaçlandırılması, ağaçların sağlığı ve büyümesi gibi birçok alanda çalışma yapmaktadır.  İlaçlama, ömrü biten bitkilerin kesilerek yeni fidan dikilmesi, ağaçların sayımı ve numaralandırılması gibi işler de müdürlük kapsamındadır. Ormanlara ve ağaç varlığında kanunsuz müdahalelerin önlenmesi ve yapanların cezalandırılmaları için yargı organlarına sevki de görevler arasındadır.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü İletişim

qTokat coğrafi yapısı itibariyle yeşil bitki örtüsü geniş olan bir ilimizdir. Bu alanların korunması, sağlıklı nesillerin korunması için çok önemlidir. Bu nedenle, çocuklara mümkün olduğu kadar yeşil sevgisi aşılanmalı, ağaçların önemi öğretilmelidir. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü, eğitim konusunda da çalışmalar yapmaktadır. Okullarda gereken eğitimin verilmesi, fidan dikimi şenlikleri ve fidan bağışı kampanyaları bunlardan bazılarıdır. Bu şekilde, orman varlığının korunması ve nesilden nesile aktarılması da mümkün olacaktır.
Related posts

Leave a Comment