Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı

Trabzon, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük illerinden biridir. Hayli gelişmiş olan kent yeşil bitki örtüsüyle de dikkat çekmektedir. Özellikle, ormanlık alanları hayli geniş olan ilin zengin bir ağaç kültürü bulunmaktadır. Bu duruma bölgenin yoğun şekilde yağış almasının da etkisi vardır. Ormancılık yönünden bir hayli gelişmiş olan il sınırları içinde ağaçların korunması ve ormanların bakımı konusunda yetkili kurum ise Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüdür. Ülkemizde orman alanlarının korunması konusunda çalışmalar yapan ana kurum T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığıdır.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhnesi

Orman Genel Müdürlüğü ise bakanlığa bağlı olarak il bazındaki kurumları denetler ve yetkilerini düzenler. Orman genel müdürlükleri ise yerel sınırlar içinde çalışmalar yapar. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü de il sınırları içinde ve bölgenin bazı alanlarında orman alanları konusunda koruma ve ıslah gibi birçok görevi yürütmektedir. Bu anlamda, ormanlık alanların bakımı, koruma çalışmaları, eski ağaçların kesilmesi ve yeni fidanların dikilmesi müdürlüğün yetkileri arasındadır. Orman arazilerinde zarar veren kişilerin önlenmesi için kollama görevi ve zarar verenlerin yetkili makamlara teslimi de müdürlüğün görevlerindendir.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü İletişim

dafetler, özellikle, sel, yangın, toprak kayması gibi olayların önlenmesi için çalışmalar yapmak ve bu olaylar yaşandığında gerekli önlemleri almak da kurum tarafından yapılmaktadır.Trabzon ve bölgenin diğer illeri orman konusunda hayli zengin yerlerdir. Bu nedenle, özellikle, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ne çok iş düşmektedir. Müdürlük, bilinçli görev anlayışıyla bölgedeki yeşil varlığını korumak için düzenli çalışmalar yürütmektedir.
Related posts

Leave a Comment