Ufuk Üniversitesi

Ufuk Üniversitesi Taban Puanları

1999 yılında “Geleceğinizin Başladığı Yer” sloganı ile Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından kurulan Ufuk Üniversitesi vakıf temelli bir eğitim kurumudur.Ankara’da, Konya-Eskişehir yolu kavşağı üzerinde bulunan Ufuk Üniversitesinin herhangi bir kampüs alanı bulunmamaktadır. Eğitim dili Türkçe olan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Aral Ege’dir. 18 Aralık 1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan2547 sayılı Kanunun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin

Ufuk Üniversitesi Taban Puanları 2015

Hükümlerinde bulunan 01.05.2002 tarih ve 13.30.0.EÖB.0.00.00.03.06.05-954/09006 sayılı izin yazısı ile 2002 – 2003 eğitim – öğretim yılında aktif olarak göreve başlayan üniversite vakfın amacı bölümünde bulunan “Trafik, spor, iş ile birlikte diğer kazaların yanında, afet ve doğal felaketlerin önlenmesi ve bu durum sonucu meydana gelen fiziksel yaralanma ve ciddi hastalıklar için acil, sosyal ve tıbbi yardımın, rehabilitasyon hizmetlerinin başarılı bir şekilde yapılması ve bu konulara ilişkin işbirliği yapmak üzere amaçlanan Yüksek Öğretim kurumlarının dahil olduğu okullar açarak bu konuda ihtiyaç duyulan teknik donanımlı elemanların yetiştirilmesi.

Ufuk Üniversitesi İletişim

bu koşullara uygun gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, bu konulara ilişkin personellere kurs, eğitim ve seminerlerle diğer bilimsel faaliyetlerin başarılı bir şekilde yapılması için e devlet ile ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapma” bölümünde belirtilen eğitim ve araştırma hizmetlerinin uygulanması amacı ile üniversitenin kuruluş amacı öngörülmüştür.Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı Gölbaşı İncek mevkisinde 84.000 metrekarelik bir ana kampüs yapmayı planlamaktadır.
Related posts

Leave a Comment