Uşak Orman İşletme Müdürlüğü

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü Personel Alımı

Uşak ili sınırlarında, ormancılık alanında hizmet sunan Uşak Orman İşletme Müdürlüğü, 1943 yılında kurulmuştur. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan kurumun bünyesinde, işletme şefliği, kadastro ve mülkiyet şefliği ile ağaçlandırma şefliği birimleri bulunmaktadır. Uşak Orman İşletme Müdürlüğü, il sınırları içinde ormanların korunmasını ve ormanlık alanların genişletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu anlamda, ağaçlandırma çalışmaları, yeni fidan dikimi, yaşam süresi dolan ağaçların kesilmesi gibi çalışmalar kurum görevleri arasındadır.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesi

Bunun yanında, ağaç türlerinin korunması ve soyun devamı çalışmaları, ıslah, orman yangınlarının önlenmesi ve yangına maruz kalan yerlerin eski haline getirilmesi, kaçak ağaç kesimlerinin önlenmesi gibi konular da idarenin yetki alanındadır. Yeni sahalar belirlenerek, ormanlaşma için ağaç dikimi yapmak, erozyon gibi doğal afetlerden korunma, doğal bitki örtüsü ve ağacın yanında diğer bitki ve hayvan yaşamının korunması da bu anlamda kurum tarafından yürütülen görevlerdir. Ağaçların zararlılardan korunması da çalışma alanındadır.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü İletişim

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü, donanımlı personeli ve uzun yıllara dayanan tecrübesiyle doğal örtünün korunması için sürekli çalışmalar yapar. Ormanların korunması hususunda halkın bilinçlenmesi de çok önemlidir. Bu nedenle, özellikle eğitim kurumlarında bilinçlendirmeye yönelik eğitimler düzenlenmektedir. Fidan dikimleri ve fidan bağışlarının yaygınlaştırılması da bu alanda yapılan çalışmaların başında gelmektedir. Temiz hava ve sağlıklı yaşam için ormanların korunması ve orman sayısının artması çok önemlidir.
Related posts

Leave a Comment