Van İl Tarım Müdürlüğü

Van İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi

Van ekonomisi %77’lik bir oranla tarıma dayalıdır. Bu nedenle Van İl Tarım Müdürlüğü yürüttüğü her faaliyetle Van ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.Van ilinin toprakları engebelidir, kışları da sert geçmektedir. Bu nedenle üretim sınırlı olmaktadır. Ancak Van İl Tarım Müdürlüğü’nün amacı da bu sınırlı üretimi genişletebilmek ve üretilen ürünlerin kalitesini arttırabilmektir. Sulama oranı da sınırlı olduğundan en azından Van Gölü çevresinin değerlendirilmesi bazında projeler yürütmektedir. Genellikle tahıl ve meyve üretimi gölün çevresinde daha sık yapılmaktadır.

Van İl Tarım Müdürlüğü İletişim

Tarımsal faaliyetlerin gelişebilmesi için Van İl Tarım Müdürlüğü ilçe müdürlüklerince kendi birimlerine bağlı bulunan çiftçilere belirli zamanlarda ödeme yapmakta, üretimi desteklemektedir. Bölgede en çok tahıl ürünleri üretildiğinden Toprak Mahsulleri Ofisi ile alım satım görüşmeleri yapmaktadır. Meyve yetiştiriciliği Van İl Tarım Müdürlüğü tarafından çiftçilere sağlanan fidan desteğiyle gerçekleştirilmektedir. İl Tarım Müdürlüğü genel olarak yem, fidan, tohum, alet, makine desteklerinde bulunmaktadır. Bunun dışında çeşitli alanlarda üretimlerle ilgili prim ödemeleri yapmaktadır.

Van İl Tarım Müdürlüğü Adresi

Zaman zaman toprak analiz çalışmaları da gerçekleştirmektedir. Hayvancılıkla ilgili olarak da meraların korunması için çalışmalar yürütmektedir. Hayvan üreticilerini de destekleyerek yerli üretime katkı sağlamaktadır.Van İl Tarım Müdürlüğü göller de dahil 2.100.300 hektarlık bir alana sahip olan Van ilinin 361.781 hektarlık tarım arazilerinin üretime katkıda bulunmasından, korunmasından, ekilmesinden, sulanmasından sorumludur.

Van İl Tarım Müdürlüğü İçin Tıklayınız.
Related posts

Leave a Comment