Van Orman Bölge Müdürlüğü

Van Orman Bölge Müdürlüğü Personel Alımı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerimizden biri olan Van, birçok yönden bölgenin en beğenilen illerinden biridir. Van aynı zamanda, diğer illere oranla daha kalabalık nüfusa sahip olup, sanayi olarak da daha gelişmiş bir kenttir. Buna rağmen, gerek yeşil bitki örtüsü, gerekse Van Gölü ilin doğal güzelliklerinin de ilgi çekmesine olanak sağlamaktadır. İl sınırları içinde özellikle ağaç dokusu başta olmak üzere, doğal bitki örtüsünün korunması için Van Orman Bölge Müdürlüğü hizmet sunmaktadır.

Van Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi

Van Orman Bölge Müdürlüğü, ilin ve kendine bağlı bazı illerin orman bölgelerinin korunmasını sağlayan kurumdur. Bitlis, Muş, Hakkâri gibi bazı iller de Van Van Orman Bölge MüdürlüğüOrman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerdendir. Bölge müdürlüğü, bünyesinde, orman idaresi konusunda planlama ve koordinasyon şube müdürlüğü, milli parklar şube müdürlüğü, avcılık ve yaban hayatı koruma şube müdürlüğü, doğa koruma ve sulak alanların ıslahı şube müdürlüğü birimlerini de barındırmaktadır.

Van Orman Bölge Müdürlüğü iletişim

Kurumun genel amacı, il sınırları içinde ve yetki alanına giren diğer illerde, ormancılık faaliyetlerini yürütmek, ormanların bakımını ve korunmasını sağlamak, ağaç türlerini korumak, geliştirmek gibi görevlerdir. Bunun yanında, yangın gibi zarar veren olaylardan ve doğal afetlerden bitki örtüsünün korunmasını sağlamak ile ağaçlara zarar veren kişilerin önlemleri de faaliyetleri arasındadır.Van Orman Bölge Müdürlüğü, bünyesindeki şube müdürlükleriyle doğal hayatın korunması ve ormanların artması konusunda aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir.
Related posts

Leave a Comment