Yalova İl Tarım Müdürlüğü

Yalova İl Tarım Müdürlüğü Misafirhanesi

Yalova İl Tarım Müdürlüğü Yalova il sınırları dahilinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri destekleyen, denetleyen bir kurumdur.Yalova iline bağlı tarımsal alanların korunmasını, üretilen ürünlerin kalitesinin denetlenmesini, tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetlerle Yalova İl Tarım Müdürlüğü ilgilenmektedir. Sürdürülebilir tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalar yaparak hem kentsel hem de kırsal hayatın devamlılığının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Üretilen ürünlerin iç ve dış pazarlarda kendisine yer bulmasına yol göstermekle, gerekirse pazar araştırmaları yapıp politika belirlemekle görevlidir. Kırsal alanların gelişimi için çiftçilerin eğitimlerine önem vermektedir.

Yalova İl Tarım Müdürlüğü İletişim

Kendisine bağlı çalışan kurumların faaliyetlerini denetlemekte, gerekirse iyileştirme çalışmaları yaparak hata payını en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Tarım faaliyetleri gıdaya yönelik olduğu için denetlemelerde hassas davranmaktadır. Yalova İl Tarım Müdürlüğü kendi sorumluluğundaki tarla, bağ ve bahçelerde yetişecek bitkilerin tohumlarının elde edilmesinde, gıda işletmelerinin ruhsatlandırılmasında, hayvancılık faaliyetlerinin denetlenmesinde, tohumlamada, veterinerlik hizmetlerinde görev almaktadır.

Yalova İl Tarım Müdürlüğü Adresi

Bunların dışında bu görevlerle alakalı kendi içinde yer alan çalışanlarının hizmet içi eğitimlere katılımını sağlayarak eğitimlerine özen göstermektedir. Yalova İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı 1 müdür, 1 müdür yardımcısı çalışmaktadır. Ayrıca bu kuruma bağlı 7 şube müdürlüğü ve beş ilçe müdürlüğü bulunmaktadır.Yalova İl Tarım Müdürlüğü son yıllarda organik tarımı geliştirmek adına projeler düzenlemekte ve çalışmalar planlamaktadır. Bunun dışında kırsal hayatın hareketlenmesi için çeşitli çalışmalar ve projelerde aktif görev almaya devam etmektedir.
Related posts

Leave a Comment