Yurt Dışı Çıkış Yasağı Sorgulama

Yurtdışı Çıkış Yasağı Sorgulama

Yurt dışı çıkış yasağı konularak kamu borcu olanların sorumlu oldukları bu borcu zamanında tahsil etmelerinin sağlanması, kamu borçlarının güvence altına alınarak ödenecek borcun ödemesinin hızlandırılmasını sağlama amacı güdülmektedir. Kamu borcu bulunanların ayrıca seyahat etme özgürlüklerine de kısıtlama konularak borcun tahsilinin yapılması çabuklaştırılmaya çalışılmaktadır.

Yurt Dışına Çıkma Yasağı Sorgulama

Kamu borçlarına örnek vermek gerekirse; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası, ilan, haciz, nakil, muhafaza, paralı hastane hizmeti alacağı, mezbahane borcu, itfaiye hizmeti alacağı, gecikme zammı, gecikme faizi, pişmanlık zammı, haksız çıkma zammı ve tecil faizi bunlar arasında yer almaktadır.

Yurt Dışına Çıkma Sorgulama

 Yurt dışı çıkış yasağın uygulanabilmesi için birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu yasağın uygulanabilmesi için öncelikle ödenmemiş bir miktar kesinleşmiş borcun bulunması ve bu borcun tahakkuk name ile bildiriminin yapılması sonucu tahsil işlemi gerçekleşmediği için icra işleminin uygulanmaya başlamış olması gerekmektedir. Kesinleşmemiş olan borçlarda bu hüküm uygulanmamaktadır. Ayrıca borç miktarının yirmi beş bin ve üzeri olması durumunda uygulanmaktadır(bu hüküm 27.04.2006 tarihinden beri uygulanmaktadır).

Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Bir kişi yurt dışına çıkma yasağının kendisine uygulanıp uygulanmadığını Emniyet müdürlüklerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan öğrenebilmektedirler. Bu yasak bazı durumlarda(hastalık, iş bağlantısı gibi haller) alacaklının uygun görmesi durumunda ilgili makamların kararı ile bu yasak kaldırılabilmektedir.

Yurt Dışı Çıkış Yasağı Sorgulama 2014-2015

Bu durum İç İşleri Bakanı’nın teklifi ve Başbakan’ın onayı ile gerçekleşmektedir. Ayrıca kişinin ceza soruşturması ve kovuşturması durumunda da seyahat etme özgürlüğü elinden alınabilmektedir. 27.04.2006 tarihinden önce yirmi beş bin ve altında borcu olanlara uygulanan bu hüküm borç miktarındaki değişiklik meydana geldikten sonra ilgili makamlara müracaat ederek seyahat özgürlüklerine tekrar kavuşmuş bulunmaktadırlar.

Yurt Dışı Çıkış Yasağı Öğrenme

Yurt dışı çıkış yasağı bulunanlara pasaport ve seyahat vesikası verilmemektedir. 2010 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile yurt dışına çıkabilme hürriyeti sadece suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlandırılabilecektir. Bu durumda kişinin ne kadar yüksek vergi borcu olursa olsun yurt dışına çıkma hürriyeti elinden alınmayacaktır. Çünkü yasağın konulduğu maddedeki vatandaşlık görevi ibaresi çıkarılmış bulunmaktadır. Ayrıca hâkim kararı koşul olarak gösterildiği için idarenin bu yasağı koyma yetkisi kaldırılmış bulunmaktadır.
Related posts

2 thoughts on “Yurt Dışı Çıkış Yasağı Sorgulama

  1. sevda

    yurt disi yasaqim varmi

  2. ugur

    selamlar ben bosandıgım edım tarafından nafaka davası yuzunden mahkemeye verılmısım bu parayıda odeyecek gucum yok bundan dolayı yurt dısı yasagı konulurmu eger cevaplarsanız cok memnun olurum sımdıden tesekurler.

Leave a Comment